EXPOSICIÓ PÚBLICA

  • Expedient 1266/2024 Projecte d’urbanització de l’entorn escola municipal

Anunci

Projecte

  • Expedient 757/2024 Pla director d’abastament d’aigua a Torrelles de Foix

Anunci

Projecte

  • Expedient 791/2024 Projecte asfaltat i arranjament de carrers de Torrelles de Foix

Anunci

Projecte

  • Expedient 795/2024 Projecte substitució fanals fotovoltaics del municipi de Torrelles de Foix

Anunci

Projecte

  • Expedient 898/2024 Projecte bàsic i executiu de reforma integral de la planta baixa de l’antiga escola per a la nova llar d’infants

Anunci

  • Expedient 1080/2024 Projecte tècnic d’estabilització de l’estructura pre-existent al solar del futur CAP

Anunci

Projecte

  • Expedient 1645/2024 Projecte d’urbanització del PAU Zona Industrial de Torrelles de Foix

Anunci 

  • Expedient 1434/2024 Projecte instal·lació fotovoltaica per autoconsum a equipaments municipals

Anunci

Projecte

  • Expedient 1646/2024 Projecte reparcel·lació del PAU zona Polígon Industrial de Torrelles de Foix

Anunci

Projecte 1

Plànols