Notícies destacades

4 d'Abril de 2020

Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als mesos d’abril i maig

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació… LLEGIR +

2 d'Abril de 2020

Ajuts a autònoms i microempreses del sector turístic

El govern de la Generalitat de Catalunya ha activat una línia d’ajuts directes d’inicialment dos milions d’euros dirigida  a professionals autònoms i microempreses que desenvolupen la seva activitat en el… LLEGIR +

1 d'Abril de 2020

Consulta pública prèvia sobre el reglament del Consell de Poble de Torrelles de Foix

D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Torrelles de Foix sotmet a consulta pública la conveniència de… LLEGIR +

31 de Març de 2020

Nou termini d’exposició de la matrícula de quotes municipals de l’IAE

Edicte de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, sobre l’establiment d’un nou termini d’exposició de la Matrícula de quotes municipals de l’Impost sobre activitats econòmiques amb motiu de l’emergència sanitària provocada… LLEGIR +

Suport al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

L’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, ha signat un decret d’alcaldia de suport al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus: Atesa la situació creada per la… LLEGIR +

Suspensió dels terminis dels procediments administratius

De conformitat amb  el “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada… LLEGIR +

30 de Març de 2020

Nou decret del govern que limita l’activitat professional i estableix un permís retribuït recuperable

A través del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el… LLEGIR +