CONTACTAR

Telèfons d’interès

Atenció al ciutadà
Ajuntament de Torrelles de Foix (de dilluns a divendres de 9 a 14h i dimarts de 16 a 19:30h) 938971001
Serveis Socials Torrelles de Foix (demanar hora dimecres i dijous) 938971001
Sorea (dimarts de 10h a 13h) 938971001
Sorea (Averies) 900304070
Serveis Tècnics Enginyer o Arquitecte (demanar hora) 938971001
Serveis municipals
Ajuntament de Torrelles de Foix 938971001
Jutjat de Pau (dimarts de 9:30h a 13:30h) 938971325
Deixalleria Municipal (veure horari a pàgina d’equipaments) 938971001
Casal d’Avis 938971218
Escola Guerau de Peguera 938971377
Llar d’infants “Alt foix” 938972071
Parròquia Sant Genís 697 361 539
Urgències

Urgències (Bombers/Mossos/Ambulàncies)

Vigilants municipals

112

607031939 / 670506166

Sanitat
Consultori mèdic Torrelles de Foix 938971556
Àrea Bàsica Penedès Rural (Vilafranca) 938879254
Hospital Comarcal (Vilafranca) 938180440
Cita Prèvia / Sanitat Respon 933268901
Altres
ORGT Diputació de Barcelona (C/Lluna, 4-6) 934729215
Hisenda (Vilafranca) 938199740
Consell Comarcal Alt Penedès 938900000
Gencat Atenció Ciutadana (Informació) 012
Hispano Igualadina (Autobús) 938901151
Renfe 902240202
Punt servei ENDESA 938182333
Gas Repsol 900510511