Dimarts 18 de juny ple ordinari municipal

13 de juny de 2024

El dimarts 18 de juny a les 19 hores se celebrarà el ple corporatiu ordinari de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, que presentarà el següent ordre del dia:

1 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 1-2024 DE 19 DE MARÇ DE 2024
2 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 2-2024 DE 16 D’ABRIL DE 2024
3 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 3-2024 DE 14 DE MAIG DE 2024
4 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 4-2024 DE 28 DE MAIG DE 2024
5 APROVACIO DE LES FESTES LOCALS ANY 2025. 2024/1289/1411
6 APROVACIO ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS I SERVEIS ÀREA ESTACIONAMENT AUTOCARAVANES I CAMPERS 2024/2644/1352
7 PROPOSTA ALCALDIA DE RECEPCIÓ DE LA SENTÈNCIA NUM. 1231/2023 DICTADA PER LA SECCIO TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPREM, I EXECUCIO
DE LA SENTÈNCIA 2022/1366/11439
8 DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 81/2024 AL NÚMERO 167/2024
9 DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA 5/2024 A LA 11/2024
10 INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
11 MOCIONS I/O PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS REGIDORS
12 PRECS I PREGUNTES

La sessió es podrà seguir en streaming a través del canal de l’Ajuntament a YouTube www.youtube.com/@torrellesdefoix