SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF A TORRELLES DE FOIX

La deixalleria mòbil és un vehicle de transport amb una zona de contenidors per a la recollida i emmagatzematge de residus, sent un punt de proximitat per gestionar aquells residus de petites dimensions que no podem dipositar a la recollida domiciliària.

Quinzenalment i de manera alterna, s’ubicarà al barri de Plana de les Torres, al carrer Gardènia cantonada amb el carrer Begònia, i al barri del Cusconar a l’aparcament dels pèlags de Foix.

A la deixalleria mòbil s’hi poden portar residus com aerosols, material electrònic, vidre (ampolles), tòners, bombetes i fluorescents, petits electrodomèstics, olis vegetals, piles, pintures i vernissos, càpsules de cafè, olis minerals, tèxtil i roba i bateries, entre d’altres productes especials.

Personal especialitzat presta atenció permanent de 8 del matí a la 1 del migdia, informant al veïnat de com fer ús del servei i ajudant a dipositar cada residu al dipòsit o contenidor corresponent del vehicle.

Els residus que es recullen es traslladen al final de cada jornada a la deixalleria fixa adscrita al municipi i, posteriorment, a un centre gestor per al seu posterior reciclatge o recuperació, segons escaigui.