BAN d’alcaldia sobre la situació d’emergència per sequera

31 de gener de 2024

Benvolguts veïns i veïnes

Com tots/es sabreu, estem vivint moments greus com a poble i com a país pel que fa a la falta d’aigua. És per aquest motiu que el passat dia 29 de desembre va entrar en
vigor per a tot Catalunya,un acord pel qual s’intensifiquen les mesures en l’escenari d’excepcionalitat per sequera. L’efecte principal d’aquest acord és l’obligatorietat de la
reducció del volum d’aigua utilitzat per a la població, que no pot superar els 210 litres per habitant i dia, en estat de preemergència.

Torrelles de Foix es troba en estat de PREEMERGÈNCIA PER SEQUERA amb la
imminent entrada a l’ESTAT D’EMERGÈNCIA.

La falta de previsió i la inacció fins a dia d’avui del govern de la Generalitat en matèria de la sequera, provoca que si no som capaços de complir amb els
llindars establerts de volum d’aigua per habitant i dia, l’Ajuntament haurà de fer front a sancions econòmiques importants.

És un greuge afegit que un cop més hem de patir els municipis per la falta de gestió dels qui son competents en aquesta matèria.

A dia d’avui, el nostre municipi està per sobre dels 210 litres per habitant i dia, incomplint així el màxim permès.

És per això que us faig arribar a tots els veïns i veïnes un llistat de mesures imprescindibles que entre tots hem de fer complir per tal de revertir la greu
situació que patim.

Queda prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per regs de supervivència d’arbres o de plantes, que s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20.00h a 8.00h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport.

No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar. No es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de
recirculació d’aigua. Les que tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

La neteja de vehicles queda limitada només en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Per a poder garantir que totes aquestes mesures siguin reals i efectives, hem hagut d’aprovar un reglament que reguli les sancions a tots aquells domicilis
que les incompleixin. És per això que demano a tota la ciutadania la màxima col·laboració perquè només així i fent-ho junts podrem aconseguir complir amb
els llindars màxims de consums d’aigua per habitant i dia.

Esperem comprengueu els motius d’aquesta decisió, el futur del nostre poble i del país, tal com el coneixem, està en risc.

Rebeu una cordial i afectuosa salutació.

L’Alcalde,
Sergi Vallès Domingo.