938 97 10 01 [email protected]

Dimarts 21 de juny ple municipal

16 de juny de 2022

El proper dimarts 21 de juny, a les 20 hores, se celebrarà ple corporatiu ordinari de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, que podreu seguir en streaming al canal de l’Ajuntament a YouTube.

La sessió inclou el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple Ordinari núm. 2/2022 de 15 de març de 2022.

2. Exp. 10077/2022. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 84/2022, de data 15 de març de 2022, de reassignació de funcions a la regidora Lidia Doblas Que.

3. Exp. 10376/2022. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 85/2022, de data 15 de març de 2022, d’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini 2023-2025.

4. Exp. 10377/2022. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 119/2022, de data 6 de maig de 2022, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.

5. Exp. 10454/2022. Expedient de modificació de crèdit 4/2022, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.

6. Exp.10233/2022. Modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix per dur a terme les mesures de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

7. Exp. 10060/2022. Festes Locals per a l’any 2023.

8. Exp. 10302/2022. Resolució de la sol.licitud de revisió d’ofici del Sr. Juan Antonio Arribas Alvarez

9. Exp. 10416/2022. Requeriment del desallotjament del bé immoble situat al Carrer Garrofer, 2, de la Urbanització Can Coral d’aquest municipi (parcel.la 68B).

10. Exp. 10363/2022. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Torrelles de Foix contra l’ocupació il.legal d’habitatges als municipis de l’arc metropolità de Barcelona.

11. Exp. 10399/2022. Pressa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Silvia González Bolaños.

B) Activitat de control

12. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia.

13. Dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local.

14. Informacions de la Presidència.

15. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.

C) Precs i preguntes

16. Precs i preguntes.

L’Ajuntament avança en el projecte per construir un Centre d’Atenció Primària al solar del costat de l’Ajuntament

1 de juny de 2022

 

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha sol·licitat una subvenció al Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, dins del programa de rehabilitació i millora d’edificis i edificacions, amb la que espera comptar amb una xifra que podria arribar als 200 mil euros, per tal de construir el futur centre d’atenció primària del municipi a la parcel·la que es troba al costat de l’edifici de l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha presentat un projecte que donaria ús al solar i a l’estructura edificada que des de fa uns anys es troba en aquest terreny.

El projecte que s’ha presentat donaria ús a aquest espai qualificat d’equipament públic i permetria rehabilitar i reconstruir aquesta edificació, evitant la seva degradació. La proposta que es planteja és la d’un equipament polivalent que inclouria la construcció del Centre d’Atenció Primària en una primera fase i, en una segona fase, la d’un altre servei municipal, encara per determinar.

La construcció d’aquest nou edifici reduiria l’impacte visual i paisatgístic que suposa l’estructura actual, ja que reduiria la volumetria i aliniaria l’alçada de la coberta a la de les contruccions del voltant.

La posada en marxa d’un CAP permetria a Torrelles de Foix oferir uns instal·lacions i un servei de salut de qualitat per als seus veïns i veïnes. En els darrers temps l’Ajuntament de Torrelles de Foix ha mantingut diversos trobades i reunions amb representants del Servei Català de la Salut per tal d’avançar en aquest projecte. I ara es presenta una magnífica oportunitat per poder impulsar la recuperació d’aquest solar i dotar el municipi d’un servei molt necessari.

L’any 2019 l’Ajuntament va dur a terme una consulta ciutadana sobre l’ús que els veïns volien donar a aquest solar. Les opcions més votades van ser la construcció d’un centre de dia, un espai polivalent i un centre mèdic. L’Ajuntament de Torrelles de Foix es va comprometre a treballar per  cercar el suport i els ajuts necessaris de les altres administracions i el sector privat per tal de dur a terme la proposta que fos més viable.

Torrelles de Foix posa en marxa un servei d’atenció emocional i psicològica gratuït per a infants/adolescents i persones adultes

En els darrers anys, les professionals que treballem en l’àmbit de l’atenció primària hem pogut detectar un increment significatiu en les problemàtiques que afecten a la salut mental i les conseqüències que se’n deriven d’aquestes tant a nivell individual com en l’entorn familiar i relacional. És per aquest motiu que

l’Ajuntament de Torrelles de Foix ha posat en marxa a partir del dia 1 de juny, el nou servei gratuït de salut emocional i psicológica per a infants, adolescents i persones adultes del municipi.

Una psicòloga ofereix acompanyament els tres primers dimecres de cada mes al matí, per detectar i atendre de forma preventiva, el malestar emocional i psicològic d’aquests infants, adolescents i adults. Les persones interessades han de demanar cita previa a Serveis socials bàsics de Torrelles de Foix al 93.897.10.01 o bé a les oficines de L’OAC.

Inscripcions obertes a l’Estiu jove

25 de maig de 2022

L’Ajuntament de Torrelles de Foix i el Consell Esportiu de l’Alt Penedès obren el termini d’inscripció a l’Estiu Jove, que s’adreça a nois i noies de 1r a 4t d’ESO i que es farà del 4 al 22 de juliol

Les famílies interessades hauran de presentar la fitxa de sol·licitud, que podeu descarregar al següent enllaç

Inscripció EstiuJove-Torrelles

a més d’una fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT) i el justificant de pagament a BANC SABADELL ES18 0081 1629 4400 0101 2504. Cal especificar el nom del nen/a + TORRELLES

Per a més informació sobre el casal: [email protected] o al 938 173 736

 

Fins al 17 de juny inscripcions al Casal d’Estiu

24 de maig de 2022

Del 25 de maig i fins al 17 de juny totes aquelles famílies interessades poden presentar la sol·licitud d’inscripció al Casal d’Estiu de Torrelles de Foix. 

Podeu descarregar el formulari d’inscripció al següent enllaç:

Fitxa d’inscripcio

La sol·licitud i la resta de la documentació a aportar es pot presentar telemàticament o bé a les oficines municipals de l’Ajuntament

L’Ajuntament, condemnat ara a pagar 1,6 milions d’euros més interessos per les obres d’urbanització de Can Coral, adjudicades l’any 2007

10 de maig de 2022

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya falla a favor de l’empresa constructora Building Factory SA per revisió de preus i interessos de demora
 
L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha estat condemnat per la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sentència ferma a abonar a l’empresa Building Factory SA la quantitat de 1.613.648 euros per revisió de preus i interessos de demora en les obres de la urbanització de Can Coral.
 
L’any 2007, l’Ajuntament de Torrelles de Foix va adjudicar, a dos dies de celebrar-se les eleccions municipals, la urbanització de Can Coral a l’empresa Building Factory per un pressupost de 13,9 milions d’euros.
 
El cost total de l’obra va superar finalment els 21 milions d’euros. Les obres van causar un gran malestar entre els veïns i veïnes per les elevades aportacions econòmiques que calia satisfer en concepte de quotes urbanístiques. També l’Ajuntament de Torrelles de Foix, gràcies a una demanda judicial presentada pels veïns, va executar l’aval presentat per l’empresa per dur a terme una actuació de reparació per desperfectes i defectes en l’execució de l’obra d’urbanització.
 
L’Ajuntament de Torrelles de Foix s’ha adreçat a la Diputació de Barcelona i d’altres institucions per tal d’avaluar les possibles vies de solució a aquesta situació i com fer front a la indemnització sense causar un perjudici econòmic als veïns i veïnes de Can Coral. L’Ajuntament disposa d’un termini de dos mesos per abonar la quantitat i, en cas de no fer-se efectiva, s’imposa l’aplicació de multes coercitives a l’alcalde fins al compliment efectiu de la sentència.
 
El govern actual proposarà davant l’òrgan judicial un pla de pagament anual fraccionat, davant la situació de desamparament en què aquesta sanció deixa a l’administració local.
 
“Cada any destinem 300 mil euros del pressupost municipal, que és de 2,3 milions, al deute originat pels costos de reparcel·lació. És una herència d’una mala gestió del passat que ha suposat un endeutament per Torrelles de Foix de quasi 4 milions d’€, dels quals queden per pagar 1,5 milions, més totes les costes que es derivin dels processos judicials”, explica l’alcalde, Sergi Vallès.
 
“En aquests darrers anys hem fet una feina titànica per reduir l’endeutament municipal. Quan vam accedir al govern la situació financera de l’Ajuntament era dramàtica, amb un ràtio d’endeutament del 156% i actualment es troba en el 60%. Durant aquests anys no hem tingut capacitat per fer inversions ja que tots els esforços s’han hagut de destinar a pagar crèdits i préstecs”, ha afegit.
 
Can Coral continua a data d’avui sense estar recepcionada i tampoc està incrita al Registre de la Propietat. L’Ajuntament està treballant amb la Diputació de Barcelona per elaborar un pla de treball i abordar la modificació del projecte de reparcel·lació de la urbanització que permeti inscriure Can Coral al Registre de la Propietat.
 
Es tracta d’un llarg litigi judicial que té obertes d’altres causes, com la demanda presentada per l’Ajuntament de Torrelles de Foix a la mateixa empresa per haver finalitzat l’obra fora de termini i que es troba pendent de resolució. També continuen pendents les demandes d’indemnització presentades per alguns veïns, i també l’Ajuntament arrossega gairebé 1,4 milions d’euros en concepte de quotes urbanístiques impagades per part dels veïns.
 
Vallès denuncia que bona part de la documentació municipal del procés d’adjudicació de les obres es va destruir, circumstància que ha multiplicat les dificultats a nivell administratiu i judicial, i que ell i la resta de membres del govern no descarten presentar la dimissió en bloc si se’ls obliga a assumir responsabilitats per aquest cas de l’any 2007. “Farem tot el que estigui a les nostres mans per resoldre aquesta situació, però sentim una impotència enorme. Esperem trobar una via que no malmeti a curt termini les finances municipals, ja que la nostra capacitat econòmica és molt limitada i l’esforç que se’ns reclama ara és enorme”.

Preinscripció a l’escola bressol municipal per al curs 2022-23 del 9 al 20 de maig

2 de maig de 2022

Del 9 al 20 de maig s’obre el termini de preinscripció a l’escola bressol municipal Alt Foix de Torrelles de Foix per al curs 2022-23. La sol·licitud la podeu descarregar al següent enllaç:

Preinscripció escola bressol

Al document d’inscripció també podeu consultar la documentació que cal aportar.

Es recorda que de cara al proper curs el govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar la gratuïtat per a les famílies al curs de P-2.

 

 

Sessió del Plè de la Corporació 15/02/2022

12 d'abril de 2022

Torrelles de Foix diu adéu al seu fill predilecte Francesc Pardo, bisbe de Girona

1 d'abril de 2022

L’Ajuntament decreta dos dies de dol i celebrarà en els propers dies un ple extraordinari per proposar dedicar-li un carrer del municipi

La matinada d’aquest divendres 1 d’abril ha mort l’il·lustre torrellenc Francesc Pardo, bisbe de Girona, a l’edat de 75 anys, després d’un llarg ingrés hospitalari a causa d’una dolència a l’estòmac.

L’Ajuntament de Torrelles de Foix lamenta profundament la pèrdua d’aquesta figura tan destacada per la història del poble i vol traslladar el seu condol i afecte a tota la família, amics i als tants i tants veïns i veïnes que l’estimaven i apreciaven.

Al febrer de l’any 2017 l’Ajuntament va nomenar Francesc Pardo fill predilecte del municipi, en un emotiu acte celebrat al saló de plens. L’alcalde Sergi Vallès va fer-li entrega d’una placa commemorativa a un Francesc Pardo molt emocionat i orgullós per les mostres d’estima i reconeixement del seu poble. 

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha decretat dos dies de dol i té previst celebrar un ple extraordinari d’homenatge en els propers dies en què es proposarà dedicar-li un carrer del municipi.

Francesc Pardo

Francesc Pardo i Artigas va néixer a Torrelles de Foix el 26 de juny del 1946. Va fer els seus inicis com a vicari i va accedir al Seminari Menor de Barcelona, on va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Major. Va obtenir la llicenciatura en Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya.

Fou ordenat capellà a la basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès i posteriorment va continuar la seva tasca a Sant Sadurní d’Anoia i a Granollers. El 16 de juliol de 2008, el Papa Benet XVI el va nomenar bisbe de Girona. Va rebre l’Ordenació Episcopal el 19 d’octubre del mateix any a la Catedral de Girona, prenent possessió de la diòcesi el mateix dia.

1973-1980. Coadjutor de les parròquies de Santa Maria i de la Santíssima Trinitat, de Vilafranca del Penedès.

1979-1980. Arxipreste de Vilafranca del Penedès.

1980-1997. Rector de Sant Sadurní d’Anoia, on va fundar una cooperativa que va edificar 70 habitatges socials al barri Vilarnau.

1980-1993. Arxipreste de l’Anoia.

1982-1986. Consiliari diocesà del Moviment Familiar Rural i dels Joves Rurals JARC.

1985-1988. Membre del Consell Presbiteral i del Col·legi de Consultors.

1990-1993. Vicari episcopal del Penedès-Anoia-Garraf.

1993-1996. Rector de Monistrol d’Anoia.

1993-1995. Membre de la Comissió diocesana per a la preparació del Concili Provincial Tarraconense i membre d’una ponència.

1993-2006. Director del Centre d’Estudis Pastorals de les Diòcesis de Catalunya.

1997-2004. Rector de Sant Esteve de Granollers.

1998-2004. Membre del Consell presbiteral.

1999-2004. Arxipreste de Granollers.

2001-2004. Vicari episcopal del Vallès Oriental.

2004-2008. Vicari general de pastoral. Delegat episcopal per a l’Economia.

1997-2008. Rector de Sant Esteve de Granollers i membre del Consell Presbiteral, del Consell Pastoral Diocesà, del Consell per als Assumptes Econòmics i del Col·legi de Consultors.

2008-2022 Bisbe de Girona

Convocatòria entrevista plaça vigilant municipal

25 de març de 2022

El proper dimarts 29 de març a partir de les 9:30h, i de manera successiva segons citacions individualitzades, es duran terme a les oficines municipals de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, i mitjançant crida única, les entrevistes personals per ocupar el lloc de treball de vigilant municipal a totes les persones que hagin presentat l’oportuna sol·licitud dins del termini de presentació.

Un parc amb jocs per a nens de 8 a 12 anys, proposta més votada a la consulta sobre espais lúdics

16 de març de 2022

Aquest dimarts 15 de març a la tarda es va celebrar l’acte públic d’escrutini i recompte de la consulta ciutadana sobre els espais lúdics del municipi que s’ha dut a terme durant les darreres setmanes i en què es convidava a la ciutadania de Torrelles de Foix, a partir dels 8 anys d’edat, a votar per entre diverses propostes.

La iniciativa ha recollit un total de 134 vots. Es podia participar de manera telemàtica, a través del web municipal, o bé amb una butlleta física que podia dispositar-se a les urnes situades a l’escola Guerau de Peguera i a l’Espai Jove. La inversió en un parc infantil amb jocs per a edats compreses entre els 8 i 12 ha estat l’opció preferida, amb un total de 52 vots, seguida per la pista d’skate amb 49, i un parc de cal·listènia, amb 23. Les persones participants també podien proposar d’altres inversions, i s’han suggerit espais com una tirolina o un rocòdrom, entre d’altres.

El recompte va comptar amb la participació de la Secretària municipal i el regidor d’Esports i Serveis Municipals, Ferran Carbó. La intenció de l’Ajuntament és impulsar en els propers mesos un pla de millores en els parcs i zones infantils del municipi, atenent a les prioritats que han establert els veïns i veïnes a través d’aquesta consulta.

Dimarts 15 de març ple municipal

10 de març de 2022

El proper dimarts 15 de març se celebrarà ple corporatiu de l’Ajuntament de Torrelles de Foix. La sessió es farà a la sala de plens, a partir de les 20 hores, i el podreu seguir en streaming al canal de l’Ajuntament a YouTube

 

L’ordre del dia de la sessió serà la següent:

A) Part resolutiva

 • 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple Ordinari núm. 9/2021 de 21 de desembre de 2021
 • 2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple Extraordinari núm. 1/2022 de 15 de febrer de 2022
 • 3. Expedient 277/2022. Gestió Recaptatòria rendit per l’ORGT exercici 2021
 • 4. Expedient 286/2017. Procediment de reversió del bé immoble situat al Carrer Escoles, 2
 • 5. Expedient 285/2022. Annex 3 al Conveni Marc de col.laboració amb el Servei Català de Trànsit
 • 6. Expedient 284/2022. Pla Local de Joventut de Torrelles de Foix, període 2021-2024
 • 7. Expedient 286/2022. Ordenança Fiscal núm 35 reguladora de la Taxa per la utilització de la pista de pàdel municipal
 • 8. Expedient 337/2022. Moció per a donar suport a les mesures contra l’exclusió financera
 • 9. Expedient 345/2022. Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Sra. Maria Esther Tutusaus Pérez, del grup municipal del PSC-CP i proposta de la persona cridada a suplir la vacant

B) Activitat de control

 • 10.Dació de compte dels decrets d’Alcaldia
 • 11.Donar compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local
 • 12.Informacions de la Presidència
 • 13.Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors

L’Ajuntament va destinar l’any passat prop de 8.500 € al servei de teleassistència

24 de febrer de 2022

L’Ajuntament de Torrelles de Foix va destinar l’any 2021 prop de 8.500 euros a finançar el servei de teleassistència en un 50% – l’altra part ho cobreix la Diputació de Barcelona – que permet dotar d’una cobertura d’atenció a les necessitats, donar suport, seguretat i acompanyament a les persones usuàries i els seus familiars les 24 hores al dia dels 365 dies a l’any. 

És un servei preventiu i de proximitat que ofereix suport a les persones per a continuar vivint en el seu entorn habitual, possibilitant una atenció immediata davant de situacions de crisi o d’emergència sociosanitària. Realitza una tasca preventiva que s’articula a través de dispositius de seguretat per prevenir riscos a la llar i sobre la salut de la persona, trucades i visites personalitzades segons el pla d’atenció establert, i consells adreçats a promoure l’envelliment actiu i saludable de totes les persones usuàries.

A Torrelles de Foix consten un total de 85 aparells actius – segons dades de l’any 2021 – amb un seguiment telefònic constant amb les persones usuàries que viuen soles.  La teleassistència permet estar connectat amb un equip de professionals que atenen i dona suport en cas de necessitat. Alhora es coordina amb d’altres serveis públics per tal de poder donar una constant i millorada atenció.

 

 

 

Dilluns 28 de febrer l’Ajuntament atendrà al públic a partir de les 12 del migdia

Amb motiu d’unes jornades formativres del personal municipal, les oficines de l’Ajuntament romandran tancades al públic el dilluns 28 de febrer fins a les 12 del migdia.

Disculpeu les molèsties

Sol.licitud de beques menjador

22 de febrer de 2022

Des d’aquest divendres 25 de febrer i fins al 25 de març s’obre el període de sol·licitud de beques menjador per al curs 2021-2022, que correspondran al 50% de les quotes del servei per als mesos d’abril i maig d’aquest any.

Per presentar la sol·licitud cal presentar a les oficines de l’Ajuntament el full que podeu descarregar al següent enllaç

Sol·licitud ajuts de menjador

i adjuntar la següent documentació:

 • Volant d’empadronament de la unitat familiar
 • Document que acrediti ser usuari fixe del menjador escolar
 • Resolució de concessió d’altres ajuts , si és es el cas

Per a més informació podeu trucar al 93 897 10 01 o enviar un e-mail a [email protected]

Consulta ciutadana per renovar els espais lúdics i infantils del municipi

15 de febrer de 2022

L’Ajuntament de Torrelles de Foix inicia aquesta setmana un procés de consulta ciutadana per definir les prioritats en el pla de millora i renovació de diferents espais lúdics i infantils del municipi.

L’Ajuntament ha presentat tres propostes inicials prioritàries, com són: un parc de cal·listènia (street work out), una pista d’skate i un parc amb jocs per a nens i nenes amb edats compreses entre els 8 i 12 anys.

La consulta convida a participar-hi a tots els veïns i veïnes, a partir dels vuit anys, que podran escollir quina opció de les tres prefereixen, i també podran presentar-ne d’altres per tal que l’Ajuntament les tingui en consideració en el pla d’inversions de parcs públics per al 2022 i 2023.

L’Ajuntament distribuirà aquests dies un fulletó informatiu i la butlleta de participació, que es podrà dispositar a l’urna que s’habilitarà a l’escola Guerau de Peguera o a l’Espai Jove municipal. També es pot participar via online des del web www.torrellesdefoix.cat/consultaespaisludics.

El termini per participar-hi és fins al 7 de març i només es podrà votar una vegada. A finals de març està previst que es faci el recompte i la publicació dels resultats.

Consultes

14 de febrer de 2022

CONSULTA ESPAIS LÚDICS I INFANTILS

Pla de millora i renovació dels espais lúdics i infantils

L’Ajuntament de Torrelles de Foix obre un procés per decidir entre totes i tots com renovar i millorar els espais lúdics i infantils del municipi i organitza una consulta ciutadana per renovar aquests espais.

Propostes:

 • Un parc de cal·listènia (street work out)
 • Una pista d’skate
 • Un parc amb jocs per a nens i nenes amb edats compreses entre els 8 i 12 anys.

La consulta convida a participar-hi a tots els veïns i veïnes, a partir dels vuit anys, que podran escollir quina opció de les tres prefereixen, i també podran presentar-ne d’altres per tal que l’Ajuntament les tingui en consideració en el pla d’inversions de parcs públics per al 2022 i 2023.

L’Ajuntament distribuirà aquests dies un fulletó informatiu i la butlleta de participació, que es podrà dispositar a l’urna que s’habilitarà a l’escola Guerau de Peguera o a l’Espai Jove municipal.

També es pot participar via online des d’aquesta pàgina omplint el formulari que hi ha aquí.

El termini per participar-hi és fins al 7 de març i només es podrà votar una vegada. A finals de març està previst que es faci el recompte i la publicació dels resultats.

L’Ajuntament de Torrelles de Foix utilitzarà les dades personals facilitades exclusivament per a validar que la persona participant és veí/veïna del municipi. Entre el 14 i el 21 de març se celebrarà en un acte públic per a dur a terme el recompte de la consulta.

Parc de cal·listèniaPista d'skateParc amb jocs per a nens d'entre 8 i 12 anys

* Tots els camps del formulari amb *,  són obligatoris

Dimarts ple extraordinari municipal

11 de febrer de 2022

Aquest dimarts 15 de febrer a les 20 hores, se celebrarà un ple corporatiu municipal extraordinari que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament.

La sessió es podrà seguir en streaming a través del canal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix a YouTube

L’ordre del dia serà el següent:

 1. Expedient 126/2022. Modificació Ordenança Fiscal núm. 4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 2. Expedient 207/2022. Conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torrelles de Foix sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT en l’àmbit dels vigilants municipals

Ordenança fiscal núm. 32

3 de febrer de 2022

Preu públic per a la realització d’activitats extraescolars

La pista de pàdel entra en funcionament

24 de gener de 2022

Aquesta setmana entra en funcionament les noves instal·lacions del pàdel Torrelles de Foix.

Per a poder reservar i fer ús de la pista cal descarregar l’aplicació mòbil de Playtomic i registrar-se.

>> Podeu trobar l’aplicació al següent enllaç:

Playtomic Pàdel Torrelles de Foix

>> Registrar-se i donar-se d’alta

Per completar el registre i donar-vos d’alta, cal prémer el botó de favorit (símbol cor). I contactar telefònicament al telèfon (938971001) o bé adreceu-vos a les oficines municipals per beneficiar-vos de les condicions especials per als empadronats al municipi.

Us demanem la màxima responsabilitat i civisme per mantenir la instal·lació en les millors condicions possibles.

Gràcies per la vostra col·laboració

>> Podeu consultar la normativa al següent enllaç:

NORMATIVA ÚS PISTES DE PÀDEL

Pista pàdel

Pista de Pàdel

QUÈ ÉS TORRELLES JOVE?

Torrelles jove, és el servei de joventut de Torrelles. Aquest servei vol oferir diferents serveis, recursos i activitats adreçades als i les joves de Torrelles de Foix. Està ubicat al Casal de Joves al Carrer Ronda 2 i està obert els dilluns i els divendresde 16h a 20h.

QUÈ ÉS EL CASAL DE JOVES?

El projecte del Casal de Joves es desenvolupa en el marc del Pla Mandat 2016-2019, que entre els seus compromisos contempla l’ampliació dels recursos de les polítiques de joventut.

Esdevé un equipament de proximitat gratuït per a totes les persones joves del municipi d’entre 12 i 29 anys.

L’equipament compta amb la figura professional de la Tècnica de joventut, que realitza la intervenció socioeducativa i la gestió interna del servei. Té un horari d’atenció de 10 hores setmanals: de 16:00 a 20:00 h els dilluns i divendres.

Mitjançant un espai relacional, el suport a l’estudi i la dinamització socioeducativa, el Casal de joves promou la plena ciutadania i la igualtat d’oportunitats dels joves, esdevé un altaveu de les seves iniciatives i opinions, i en promou el seu desenvolupament personal integral. S’ofereixen activitats en els àmbits del lleure, la cultura, la salut, la informació, la formació, el treball i la participació per tal de promoure el desenvolupament personal integral de les persones usuàries.

Les noves instal·lacions

L’equipament compta amb els següents espais principals:

– Sala de treball intern de l’equip educatiu del Servei de Joventut de Torrelles de Foix, per realitzar les tasques tècniques i administratives de la gestió diària.

– Sala polivalent, que s’utilitzarà com a punt de trobada i espai relacional, i per a la realització de tallers, assemblees, espai de jocs, projeccions audiovisuals, xerrades i altres actes.

– Sala d’estudi i d’informàtica, que estarà equipada amb 1 ordinadors amb accés a Internet i mobiliari.

Persones usuàries i activitats establertes

Més enllà de la programació d’activitats, tallers o sortides, el Casal de Joves disposa d’uns espais d’activitats que funcionen de forma estable i que són de lliure accés per a totes les persones joves que desitgin fer-ne ús. Les principals activitats estables que s’hi realitzen s’adapten al perfil de la població jove del territori i a les persones usuàries de l’equipament. Són les següents:

Punt d’informació i assessorament juvenil. (PIAJ)

Acadèmic i professional

 • Opcions educatives i formatives
 • Beques i ajuts a l’estudi.
 • Homologació d’estudis realitzats a l’estranger.*
 • Acreditació de competències professionals * 

Laboral i d’emprenedoria

Salut

Associacionisme

 • Associacionisme juvenil: estatuts, subvencions, etc.
 • Suport a entitats
 • Informació de recursos culturals d’interès juvenil

Cultura i oci

 • Programació anual amb cursos, tallers, exposicions, espectacles, campionats…

Igualtat

 • Assessorament en temes de violència masclista
 • Assessorament en temes jurídics*

Consum

 • Informació i assessorament sobre els teus drets com a persona consumidora*
 • Gestió de tràmits de queixa, reclamació o denúncia. *

Mobilitat internacional

Habitatge

Punt de trobada 

Espai lúdic, d’acollida i d’interacció mitjançant el joc autònom, amb el qual es procura incidir en els processos de sociabilitat, tot donant sortida a les inquietuds i necessitats dels i les joves a través d’un treball d’aprenentatge de la participació.

Sala d’estudi  

Suport a l’estudi: suport a l’escolarització i a les famílies en el procés d’acompanyament en l’educació i formació dels seus fills i filles. Un dels objectius és establir un espai estable per a fer deures adaptat a les necessitats dels i les joves usuaris/àries de l’equipament.  Sala està equipada amb accés a Internet i formació en noves tecnologies: accés dels i les joves a les noves tecnologies en igualtat de condicions, facilitant un acompanyament per a un bon ús de les mateixes. S’ofereixen recursos per a qüestions quotidianes com la cerca d’informació d’interès, gestions en línia o la impressió de treballs.

Trobada Jove  

Espai que tenen les persones joves usuàries per comunicar, proposar i consensuar les seves demandes i necessitats, aquesta és una activitat que té per objectiu facilitar canals, eines i espais per fomentar la cultura democràtica i participativa i l’autogestió. (trobada semestral).

Atenció a les famílies  

El servei de joventut ofereix l’oportunitat d’atendre a les famílies, per a consultes d’aquestes i per a realitzar reunions de seguiment en determinats casos. Aquest espai serveix per fer un acompanyament a les famílies del procés socioeducatiu dels joves.

Espai de dinamització juvenil  

El servei de joventut  destina una franja horària a activitats i accions socioeducatives que responguin a les necessitats de les persones usuàries i que estiguin vinculades a la planificació pedagògica del Casal de Joves. En aquest espai s’hi inclouen tallers, xerrades i altres activitats.

 

Pots accedir al servei de manera presencial (durant la obertura del servei jove) o ens pots enviar la teva consulta de manera mitjançant l’adreça electrònica [email protected] o a través del Facebook del servei jove (@torrellesjoves) o al telèfon 628264480. (el matí de dc de 9h a 13h i tardes de dll a dj de 16h a 20h) https://www.facebook.com/torrellesjoves.

Si ets jove, vius a Torrelles de Foix i tens propostes per fer, vine al Servei Jove i en parlem! Volem que totes les activitat que realitzem siguin del teu interès, i per això la teva participació és fonamental!

* Servei que s’ofereix a l’Oficina Jove de l’Alt Penedès (http://www.dinamo.cat/ ).  Aquest és un servei d’assessories amb diversos/es professionals especialitzats/ades  del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

** Servei que s’ofereix de CAP alt Penedès. Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) que realitza una professional especialista i cal demanar cita prèvia.

El futur consultori mèdic podria ubicar-se al solar del costat de l’Ajuntament

17 de desembre de 2021

Aquesta setmana, el director del sector Penedès-Garraf del CatSalut, David Frigola, acompanyat per personal tècnic, ha visitat Torrelles de Foix per avançar en la proposta d’ubicar el futur consultori mèdic del municipi a una parcel·la al costat de l’edifici de l’Ajuntament.

Des de Salut han avaluat l’espai i les possibilitats per a ubicar-hi les sales i diverses dependències que tindria aquest equipament mèdic, i s’elaborarà un informe com a pas previ a la redacció del projecte.

Aquest espai de titularitat municipal compta amb una estructura d’edifici a mitges, després d’un procés de construcció del que havia de ser un centre polivalent i que es va aturar fa anys.

L’any 2019 l’Ajuntament va dur a terme un procés de participació ciutadana que va culminar amb una consulta. Les tres opcions més votades van ser la cessió o venda del terreny per ubicar-hi un centre de dia o residència; la construcció d’un centre polivalent; i un centre mèdic.

Les bones dimensions tant de la parcel·la com de l’estructura permetrien encabir diversos serveis. L’Ajuntament de Torrelles de Foix valora molt positivament l’opció que l’equipament esdevingués també el nou centre de salut, ja que es donaria solució a les mancances i limitacions que presenta el consultori mèdic actual.

Construcció nova pista de pàdel i camp de petanca

També aquests dies s’han iniciat els treballs a la Zona Esportiva per a la instal.lació d’una pista de pàdel i l’arranjament d’un nou camp de petanca

Dimarts 21 ple ordinari de l’Ajuntament

16 de desembre de 2021

Aquest dimarts 21 de desembre, a partir de les 20 hores, se celebrarà el ple corporatiu ordinari de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.

Es podrà seguir en streaming al Canal de Youtube de l’Ajuntament

La sessió inclourà els següents punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple Ordinari núm. 6/2021 de 21 de setembre de 2021

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple Extraordinari núm. 7/2021 de 2 de novembre de 2021

3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple Extraordinari núm. 8/2021 de 9 de novembre de 2021

4. Expedient 1413/2021. Elaboració i Aprovació del Pressupost

5. Expedient 1419/2021. Delegació del Servei de la Recollida, Transport i Gestió dels residus sòlids urbans

6. Expedient 546/2021. Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de la Corporació de data 21 de setembre de 2021.

7. Expedient 1468/2021. Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana

8. Expedient 1534/2021. Moció a petició del grup prosanitat pública per a la defensa de la sanitat pública i millora del servei sanitaru als CAP i a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

9. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia

10.Donar compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local

11.Informacions de la Presidència

12.Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors C) Precs i preguntes

13.Precs i preguntes

Sessió del Plè de la Corporació 21/12/2021

12 de desembre de 2021

21

Manifest 25N Dia Internacional contra la violència envers les dones

25 de novembre de 2021

Al següent enllaç podeu consultar el Manifest del 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones

Manifest 25 Novembre

Beques per activitats extraescolars esportives curs 2021-22

24 de novembre de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha obert el termini, fins al 13 de desembre, per sol·licitar les beques MOU-TE per activitats extraescolars esportives, adreçades a famílies amb risc d’exclosió social.

Als següents enllaços podeu descarregar-vos les bases de concessió d’aquests ajuts i també el formulari de sol·licitud.

Torrelles de Foix aprova la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2022

10 de novembre de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha revisat en el ple municipal celebrat aquest dimarts les ordenances fiscals i els preus públics per l’any 2022, que experimentaran en alguns casos una lleugera revisió a l’alça. La proposta presentada pel govern encapçalat per l’alcalde Sergi Vallès s’ha aprovat amb majoria absoluta (10/11) i ha comptat amb el vot favorable de la regidora del PSC (1) i en contra de la regidora d’ERC (1).

Vallès ha assenyalat la necessitat de compensar i actualitzar algunes ordenances i preus públics per tal de reequilibrar el pressupost de l’any vinent i fer front a l’augment de costos, en especial pel que fa al servei de recollida de residus, però amb mesura i oferint el màxim de bonificacions possibles per tal d’afectar el mínim possible a l’economia de les famílies, comerços i empreses.

L’IBI (impost de béns immobles) augmentarà un 2%, tot i que per sota de l’IPC català del mes d’agost, que va ser del 3,1%.

Pel que fa a l’impost de vehicles, es revisen les bonificacions, incloent un 95% en els vehicles històrics i un 75% per a vehicles ecològics i elèctrics. També s’oferirà a partir de l’any vinent una bonificació del 80% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la instal.lació de sistemes d’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia solar.

El servei de la piscina municipal pujarà 0’50€ l’entrada de mig dia per a menors de 6 a 14 anys i per a jubilats. Però a la vegada es crea una nova franja d’edat per a joves de 15 a 30 anys per poder gaudir d’un abonament de temporada per 40€ i es baixa també l’abonament de temporada de jubilats i pensionistes que passa de 40 a 30€. D’aquesta manera es busca que els joves i jubilats gaudeixin més de la piscina tot l’any amb un cost econòmic inferior.

Taxa de residus

La taxa que regula el servei de gestió de residus domèstics serà l’any vinent de 177,45 euros, amb bonificacions per aquelles persones usuàries que practiquin el compostatge o per l’ús regular de la deixalleria municipal. S’aplicarà també una reducció del 15% de la taxa als comerços i serveis que facin ús de la deixalleria. Així mateix s’estableix una tarifa reduïda de 95,12 euros per a persones jubilades o pensionistes que visquin soles, aquelles que acreditin baixos ingressos i famílies nombroses.

El rebut de la brossa experimentarà així una pujada del 20%, un increment obligat per compensar el fort augment dels costos del servei, com a conseqüència del creixement exponencial del cànon – impost que grava la tona de rebuig que es porta a l’abocador -. L’any vinent Torrelles de Foix haurà d’assumir 95.000€ més pel tractament i servei de recollida en relació al 2021.

L’Alcalde ha subratllat que el rebut per un habitatge sense tarifa reduïda passarà de 147€ a 177.45€, però si s’acull a la bonificació de la deixalleria serà de 150.84€ i si fa autocompostatge es redueix a 88.72€. Vallès ha apel·lat a la responsabilitat i sensibilització ambiental de la ciutadania, perquè té també un impacte positiu en les seves butxaques i en la caixa municipal.

Vallès ha insistit en la necessitat de millorar els índexs de recollida selectiva del municipi per esmorteir aquesta escalada.   “Si no reciclem serà insostenible per un Ajuntament com el nostre assumir el cost de la recollida i el tractament dels residus“, ha assegurat. Torrelles de Foix només va separar selectivament al 2020 un 35,5% dels seus residus, més de deu punts per sota que la mitjana comarcal i catalana, i va generar prop de 1.100 tones de rebuig. Cada habitant de Torrelles va produir una mitjana de més 695 quilos de residus l’any passat .

Les directives europees estableixen que l’any 2025 la recollida selectiva dels municipis ha de ser del 55% i d’un 65% al 2035.

L’alcalde ha apuntat la voluntat de implantar en el present mandat, a través de la futura licitació del servei per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf, un nou model de recollida amb contenidors intel.ligents, que ha fomentar una millor separació i reciclatge dels residus i, en conseqüència, un augment dels índexs de recollida selectiva que permetran també contenir els costos del servei.

Sessió del Plè de la Corporació 09/11/2021

9 de novembre de 2021

Dimarts 9 de novembre ple d’ordenances fiscals

4 de novembre de 2021

El proper dimarts 9 de novembre, a partir de les 20 hores, se celebrarà un ple extraordinari de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, que tindrà com a únic punt de l’ordre del dia

Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2022

La sessió la podreu seguir en directe al canal de l’Ajuntament a YouTube

Sessió del Plè de la Corporació 02/11/2021

Sessió del Plè de la Corporació 21/09/2021

3 de novembre de 2021

Sessió del Plè de la Corporació 15/06/2021

17 d'octubre de 2021

Fira Artesania i Festival Clownic

8 d'octubre de 2021

Consulta la programació aquí

Arriba una nova edició de la Fira d’Artesania i el Festival Clownic

El cap de setmana del 22 al 24 d’octubre torna a Torrelles de Foix la tradicional Fira d’Artesania i el Festival Clownic, mostra d’espectacles i música que sumarà ja la seva setena edició.

Els concerts de Ginestà, Dàmaris Gelabert o Meritxell Nedderman en l’apartat musical, juntament amb el monòleg d’humor “Yo sobrevívi a EGB” de Jordi Merca o els espectacles de Circo Los o Los Herrerita, destaquen en un cartell que estarà farcit d’altres propostes i al·licients perquè públics de totes les edats puguin gaudir al màxim.

Després que la pandèmia forcés l’ajornament tant de la fira com del festival al 2021, enguany la Comissió organitzadora i l’Ajuntament de Torrelles de Foix han assumit el compromís de recuperar amb tota l’energia aquestes dues cites clau que tenen un lloc de privilegi en el calendari local i comarcal.

La carretera de Pontons, al costat de la plaça Lluís Companys (davant l’Ajuntament) i plaça Nova esdevindran el centre neuràlgic de la Fira d’Artesania i el Festival Clownic. Durant el cap de setmana també s’habilitarà un espai de food trucks i cervesa artesana; hi haurà una mostra de cultura popular, exposicions i d’altres activitats paral.leles per gaudir de l’entorn natural i del patrimoni de Torrelles de Foix.

També s’impulsarà la iniciativa solidària Fil i Agulla , que compta amb el suport de la Fundació Vallformosa, i que es destinarà a recollir fons per la investigació i recerca del càncer infantil de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Podeu consultar aquí el programa en PDF

Aquesta és la programació de la Fira d’Artesania i el Festival Clownic:

Divendres 22

22h Concert GINESTÀ (Carretera Pontons)

Dissabte 23

De 10 h. fins 13h. Obertura del Santuari de la Mare de Déu de Foix. 

Organitza: Associació Cívica del Santuari

11h. Plaça Nova- Inauguració oficial a càrrec de la Il·lma. Sra. Abigail Garrido, Diputada de Turisme, autoritats locals, amb l’acompanyament de la Coral Foix.

Tot seguit : Inauguració al Casal d’Avis, de les exposicions organitzades per l’Associació de Dones sobre Vestits i complementes de cerimònia i, exposició d’aquarel·les a càrrec del grup d’alumnes del Taller d’Aquarel·les.

A la Sala de Plens de l’Ajuntament, inauguració de l’exposició de de Josep Brichs Morgades.

A continuació, a la Rectoria, obertura de la Tómbola a càrrec de la Coral Foix.

En acabar , a la Plaça Lluís Companys, exhibició de balls populars amb la participació de la Colla de Ballets Folklòrics, el Ball de Diables, els Grallers de Foix, i el Ball de Gitanes.

17h Espectacle Sidecar-Pessic de Circ, a la Plaça del Casal.

18:30h Circo Los amb el seu espectacle Kasumay, a la Carretera de Pontons

22h Teatre al Casal Torrellenc, amb l’obra Yo sobreviví a la EGB de Jordi Merca i música en directe de Iván Vilches. 

(entrades a la venda a la recepció de l’Ajuntament; preu 6 € anticipada, 8 € el dissabte 23 durant tot el dia a la carpa de l’Ajuntament)

23:30h Concert amb Trifàsic a la Carretera de Pontons

Diumenge 24

9h. Sortida de la Ruta Mariana amb cotxe des de la Plaça Lluis Companys fins a Santa Maria de Foix. Nova Ruta oberta gràcies a l’Ajuntament i BTT Navegants. Distància 6km. Desnivell 200m. Durada 3h. Organitza: Caminants per Torrelles. 

De 10 h. fins 13h. Obertura del Santuari de la Mare de Déu de Foix. 

Organitza: Associació Cívica del Santuari

10.h.- Demostració de puntes de coixí al hall de l’Ajuntament. 

Organitza: Colla de Puntaires de Torrelles.

12h. Missa dominical amb la tradicional Ofrena d’Aliments.

12h Partit de futbol  entre el C. E. Torrellenc – Ribes, al Camp Municipal Jaume Brichs.

12:15h 1ra Desfilada de gossos en adopció del CAAD a la Plaça Nova (Estand Avat.SOS)

13h Espectacle The Flamingo’s amb Los Herrerita (Carretera de Pontons)

17:30h Concert “Mou el Cos”, amb la Damaris Gelabert, a la Carretera de Pontons.

20:00h Coca, gentilesa de Pastissera Can Pardo, i xocolata, gentilesa de Mister Pà, a la zona de foodtruks.

20:30h Concert amb la Meritxell Nedderman (Carretera de Pontons)

En acabar, cloenda oficial de la XXXIna edició de la Fira Artesana amb una forta tronada, a càrrec del Ball de Diables de Torrelles.

Subvencions per a l’adquisició de llibres per al curs 2021-22

30 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha obert el termini de sol·licitud de subvenció per a l’adquisició de llibres per al curs escolar 2021-22.

Poden demanar aquest ajut les famílies i tutors amb fill/s a càrrec des de P3 fins a 4t d’ESO i amb residència a Torrelles de Foix amb un mínim d’un any abans de la data de la sol·licitud, que hagin efectuat pagaments amb motiu de l’adquisició de llibres i que no hagin sol·licitat cap més ajut pel mateix concepte.

Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar de:

 • Certificat d’empadronament
 • Factura de compra on consti els llibres de text adquirits per al curs escolar 2021-22 així com llicències digials.
 • Rebut de pagament de la quota de socialització de banc de llibres. Si el sol·licitant té un deute amb l’escola o l’AMPA, l’import del 30% del rebut es destinarà a liquidar el deute pendent.
 • Document verificat per l’entitat bancària corresponent amb el número de compte corrent on efectuar l’ingrés.

Aquelles persones interessades poden presentar la documentació i la sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Torrelles de Foix fins al 29 d’octubre.

Vídeo Ple municipal 21 setembre 2021

22 de setembre de 2021

Aquí podeu recuperar l’emissió del ple municipal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix celebrat el 21 de setembre de 2021

VÍDEO

Activitats extraescolars curs 2021-22

20 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ofereix informació sobre les activitats extraescolars previstes per al curs 2021-22 a l’escola Guerau de Peguera:

 • Escola Esportiva municipal (Multiesports, Iniciació a l’esport, Escacs, Patinatge, Psicomotricitat).

Més informació i inscripcions a www.jespe.org/activitats/inscripcio/extraescolar-torrelles 

 • Arts plàstiques

Més informació i inscripcions a www.ellap.cat/inscripcions/inscripcio/extraescolar-torrelles

 • Robòtix. Robòtica educativa i noves tecnologies per a infants i joves. Dossier informatiu

Més informació i inscripcions : www.robotixpenedes.com (tf: 649857605 Raimon Escofet / 678691548 David José) [email protected]

Més informació i inscripcions [email protected]

 

Totes les activitats es faran en horari de tarda a les instal·lacions del centre, a excepció de les classes d’anglès, que es faran al migdia.

 

 

Més de 120 gossos es banyen a la piscina municipal de Les Dous

13 de setembre de 2021

Aquest diumenge més de 120 gossos van accedir a les instal·lacions de la piscina municipal Les Dous, de Torrelles de Foix, per gaudir de l’aigua i molta diversió.

Es tracta de la tercera edició consecutiva d’aquesta iniciativa impulsada per l’entitat local en defensa dels animals AVAT.SOS i l’Ajuntament de Torrelles de Foix, que compta amb el suport de diversos col·lectius i voluntaris del CAAD (Centre d’Atenció d’Animals Domèstics) Penedès. Propietaris i famílies van poder accedir a la piscina amb els seus animals domèstics per un dia i en exclusiva, una vegada ja ha finalitzat la temporada de bany.

La jornada solidària va recaptar 423 euros que es destinaran íntegrament a AVAT.SOS.

Des de l’Ajuntament de Torrelles de Foix feliciten AVAT.SOS per l’organització, així com a tot el personal voluntaris i participants.

Curs 2021-22 de l’Escola de Música de l’Alt Penedès

10 de setembre de 2021

L’Escola de Música de l’Alt Penedès, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès presenta la programació formativa i tallers musicals per al curs 2021-22, per a infants, joves i adults.

Podeu consultar tota la informació a www.emap.cat

Nou curs de zumba i càrdio tono

3 de setembre de 2021

El proper dilluns 13 de setembre es reprenen les classes de zumba i càrdio tono, al gimnàs de l’escola Guerau de Peguera. Són activitats a partir dels 10 anys, i els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Les inscripcions es poden formalitzar adreçant-vos a l’oficina de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, per telèfon al 93 897 10 01 o bé per e-mail a [email protected]

La sol·licitud d’inscripció la podeu descarregar i emplenar al següent enllaç:

>> Inscripció zumba i càrdio tono

Oferta de feina com a Administratiu/va

18 d'agost de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha rebut una subvenció per tal d’oferir un lloc de feina com a personal administratiu, per a realitzar tasques diverses, com atenció al públic, gestió administrativa i d’expedients, entre d’altres, durant un període de sis mesos.

Totes aquelles persones interessades han de complir amb els següents requisits del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC):

-Ser major de 16 i menor de 30 anys
-Inscrit al SOC
-Inscrit com a beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
-Títol universitari o Firmació professional de grau mig/superior o certificat de professionalitat.
-No haver participat a les convocatòries dels anys 2019 i 2020.

Tots aquesta requisits s’han de mantenir i poder acreditar immediatament abans de l’inici del contracte.

Per tal de participar a la convocatòria cal presentar el currículum vitae a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, fins al 27 d’agost.

Festa Major Torrelles de Foix

15 d'agost de 2021

Del 20 al 25 d’agost. Consulta el programa

Programa de Festa Major de Torrelles de Foix

14 d'agost de 2021

Torrelles de Foix celebrarà la seva Festa Major del 20 al 25 d’agost, que es durà a terme en un context de contenció i sota mesures de seguretat sanitàries.

La programació d’activitats s’esponjarà al llarg de sis dies i comptarà amb concerts, activitats i propostes lúdiques per a tots els públics. La Festa Major donarà el tret de sortida oficial el divendres 20 d’agost amb el pregó i la Nit de foc a càrrec dels Diables de Torrelles de Foix. El cap de setmana s’intensificaran la programació amb activitats esportives, de cultura popular i concerts . La Festa Major es clourà el dimecres 25 d’agost amb la tradicional missa oficiada pel bisbe de Girona i torrellenc, Francesc Pardo, i el repic de campanes i tronada amb què es posarà punt i final als actes de celebració.

L’Ajuntament vol agrair sincerament la tasca de la Comissió de Festes, entitats, col·laboradors i persones voluntàries que faran possible l’organització de la Festa Major malgrat les dificultats que planteja la situació actual.

Divendres 20 d’agost

18h Zumba. Plaça Nova. Organitza AVAT.SOS

22h Pregó a càrrec de Joan Pardo i canvi de pubillatge. Plaça Lluís Companys.

Tot seguit Nit de foc. Plaça Lluís Companys. Diables Torrelles de Foix

23:15h Espectacle de màgia amb Gerard Borrell. Plaça Lluís Companys

Dissabte 21 d’agost

11h Inflables aquàtics. Piscina municipal

12h 3/4 de 15 . Espectacle infantil. Piscina municipal

12:30h Inauguració majòlica. Plaça del Casal. Organitza: Coral Foix

18h Futbol CE Torrellenc vs Sant Cugat Sesgarrigues

20h Exhibició balls folclòrics. Plaça Nova

20h Parada de sucs i coques artesanes. Organitza: Associació de Dones

22:45h Banda de Neón. Plaça Lluís Companys

Diumenge 22 d’agost

11h Cursa d’Orientació Familiar. Plaça Lluís Companys

12h Missa de difunts. Església de Sant Genís. Cantada per Coral Foix.

12:45h Sardanes amb cintes. Plaça Nova. Música en directe amb Cobla Montgrins.

19h Concert de Festa Major. Església Sant Genís, amb Coral Foix.

20h Concert Orquestra Montgrins. Plaça Lluís Companys

23h Versots Diabòlics. Plaça Nova, a càrrec Diables Torrelles de Foix

Dilluns 23 d’agost

18h Bàsquet 4×4. Pisos St Antoni. Inscripció prèvia fins al 22 d’agost a l’Instagram de la comissió.

20h Exhibició de country. Plaça Nova

22h Cinema a la Fresca “Padre no hay más que una”. Plaça Lluís Companys.

Dimarts 24 d’agost

19:30h Torneig volei platja 4×4. Piscina municipal. Inscripció prèvia al whatsapp 678151466

23h Repic de campanes en honor a Sant Genís. Organitza: Gegants Torrelles de Foix

Dimecres 25 d’agost

11:45h Trobada d’autoritats. Plaça Lluís Companys

12h Missa de Sant Genís. A l’Església de Sant Genís. Presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo. Cantada a càrrec de la Coral Foix

En acabar, Repic de campanes i forta tronada. Plaça Lluís Companys

 

Al següent enllaç podeu consultar el programa de  Festa Major de Torrelles de Foix que se celebrarà del 20 al 25 d’agost.

Programa Festa Major 2021

 

Tancament de camins a espais naturals i boscos

13 d'agost de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha decretat el tancament dels camins públics municipals d’àrees boscoses, no permetent la circulació per aquests, tant per vehicles com per passejar (a excepció dels serveis essencials, i de prevenció i extinció d’incendis).

La vigència d’aquest decret serà des del dia 12 d’agost fins al dilluns 16 d’agost (en cas d’allargar-se les condicions extremes de risc d’incendi, es podria prolongar)

Podeu consultar el decret municipal al següent enllaç

Torrelles de Foix començarà a recaptar els recàrrecs de l’IBI en aquells habitatges desocupats permanentment

8 de juliol de 2021

És un dels pioners a la comarca en fer efectiva la recaptació i exercir les seves competències en aquest àmbit, que busca dinamitzar el mercat immobiliari local

L’Ajuntament de Torrelles de Foix aplicarà un recàrrec del 50% en el impost de béns immobles (IBI) en més d’una desena d’habitatges que s’inclouran en el registre d’immobles desocupats, després que les entitats financeres i bancs propietaris d’aquests immobles no hagin presentat recurs de reposició.

Serà així un dels pioners a la comarca en començar a recaptar ingressos per aquest concepte que, a més de suposar una injecció financera perquè l’ens local els destini a polítiques socials i municipals, ha de servir per dinamitzar el mercat d’habitatge al municipi.

L’Ajuntament remetrà aquesta resolució a l’Organisme de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona per tal que es faci efectiu el recàrrec en aquests casos en què s’ha declarat definitivament la condició d’immoble d’ús residencial desocupat permanentment.

En aquests moments són 12 els procediments que es troben en aquesta fase, dels prop de 40 que ja ha impulsat l’Ajuntament o que ho faran en breu, i que es traduiran ja en un ingrés complementari de més de 2.100 euros. De la resta d’expedients, 21 casos s’han arxivat, ja sigui per haver al·legat procediment judicial en curs sobre la propietat; casos d’ocupació il·legal en l’actualitat, o bé perquè ja s’estan duent a terme actuacions actives per posar l’immoble a la venda o en el mercat de treball.

Amb aquesta decisió, l’Ajuntament de Torrelles de Foix exerceix de manera efectiva les seves competències en matèria d’Habitatge, per impulsar una funció social que permet la Llei del Dret a l’Habitatge. En aquest sentit s’ha identificat i donat d’alta en el registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent aquells habitatges tancats durant més de dos anys, sense causa justificada, i en què els seus propietaris – la gran majoria grans tenidors – no realitzen cap gestió per introduir-los en el mercat immobiliari.

Un dels efectes d’aquestes polítiques locals s’ha evidenciat en l’inici d’algunes actuacions de reparació i condicionament d’habitatges desocupats, alguns en mal estat, per tal de posar-los en règim de lloguer o venda.

Sessió participació ciutadana Plana de les Torres

6 de juliol de 2021

El dissabte 7 d’agost, a les 18:30 hores, sessió de participació ciutadana. Els regidors de govern atendran les consultes i preguntes dels veïns i veïnes de Plana de les Torres

Festa Major d’El Terme

2 de juliol de 2021

Entre els actes programats enguany hi ha una Caminada Popular i el Sopar de Carmanyola + Bingo.

Per la Caminada Popular: aquest any de manera excepcional cadascú es portarà l’esmorzar. La Comissió de Festes es farà càrrec de la beguda.

Pel Sopar de Carmanyola: aquest any, també de manera excepcional, cadascú portarà el seu sopar. La beguda també va a càrrec de la Comissió.

L’aforament és limitat i es podran convidar dues persones per
família. Cal que confirmeu assistència a través de trucada o whatsapp a l’Adela de Cal Pujadó (676129775) o a la Foix de Gabarrosa Nova (662215385) abans del dia 5 de juliol.

CAMINADA POPULAR
Hora: 9h
Lloc: La pista

SOPAR DE CARMANYOLA i després BINGO!
Hora: 21:30h
Lloc: La pista

Actes adaptats a les mesures sanitàries COVID-19.

Festa Major Plana de les Torres

1 de juliol de 2021

13/08/2021

20:00h – Pregó

20:30h – Traca Comienza la Fiesta

21:00h – Cena Carmanyola /Acceso restringido – Protocolo COVID 19

14/08/21

11:00h a 13:30h – Fiesta Planera y Juegos Vintage

18:00h a 20:00h – Final de Futbolin y Dardos

21:30h a 23:00h – Cena a la Fresca /Acceso restringido – Protocolo COVID 19

22:30h a 00:00h – Espectaculo – DRAG QUEEN

00:00h a 02:00h – Actuación Mini Noche de Planas

15/08/21

11:00h a 14:00h – Hinchables con agua Todas las Edades y Fiesta de la Espuma

14:00h a 15:00h – Concurso de Paellas y Degustación

18:00h a 19:00h – Exposición de Manualidades, efectuadas por Planeros

19:00h a 19:30h – Concurso Disfraces Originales – no se admitirán comprados

19:30h a 20:00h – Entrega de Premios – Chocolatada – Fin de Fiesta 20:00h – Traca Final

Festa de la Cervesa i cinema. Plana de les Torres

A patir de les 21 hores

Terrassa Local social Plana de les Torres

Bingo. Plana de les Torres

A partir de les 19:30 hores.

Terrassa Local Social Plana de les Torres

Concurs futbolí i dards. Plana de les Torres

A partir de les 19 hores. Infantil i adults

 

Terrassa local social Plana de les Torres

Concurs de truites. Plana de les Torres

A partir de les 20:30 hores. Actuació en directe de Carlos Clemente

Terrassa Local social Plana de les Torres

SUSPÈS A CAUSA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Karaoke. Plana de les Torres

De 19:30 a 12 de la nit, a la terrassa social de Plana de les Torres

Sessió del Plè de la Corporació 11/05/2021

22 de juny de 2021

Sessió del Plè de la Corporació 16/03/2021

Revetlla de Sant Joan

14 de juny de 2021

Queda prohibit encentre petards i fogueres a les urbanitzacions i Plana de les Torres. Us recomanem celebrar la revetlla a la Rambla Pla dels Setze i a la plaça Lluís Companys

Consells i recomanacions per a una revetlla segura. Clica revetllasegura

Temporada d’estiu de la piscina municipal, del 19 de juny al 5 de setembre

12 de juny de 2021

El proper dissabte 19 de juny s’inicia la temporada d’estiu de la piscina municipal Les Dous, de Torelles de Foix, i que es prolongarà fins al 5 de setembre. El primer dia d’obertura, l’accés serà gratuït.

L’horari serà de dilluns a divendres d’11 a 19:30 hores, i caps de setmana d’11 a 20 hores. A partir del 16 d’agost, s’avançarà el tancament a les 19 hores en cap de setmana.

Per a més informació i consultes podeu adreçar-vos a les instal·lacions de la piscina municipal

Revisió tractors

10 de juny de 2021

Del 27 al 29 de juliol

Dies 27 i 28 Barri Cusconar (al costat de la capella)

Dia 29 darrera Ajuntament Torrelles de Foix

De 9 a 13 hores. Inscripcions a l’Ajuntament. Cal presentar assegurança vigent del vehicle.

Sortida Jove a PortAventura

9 de juny de 2021

SORTIDA JOVE A PORT AVENTURA🎢
🗓️ Dissabte 26 de juny
🕐 Sortida de tot el dia. Properament publicarem horaris amb les parades que farà l’autobús.

➡️ Preu segons l’edat (inclou entrada i bus):
🙋🏿‍♀️12 – 17 anys – 29€
🙋🏽‍♂️+ 18 -39€
📋 Les inscripcions seran vàlides un cop es faci el pagament al municipi corresponent.
👉🏽 Inscripcions: link a la bio.
➡️L’activitat estarà adaptada a les mesures del protocol de la Covid-19. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⚠️És obligatori l’ús de la mascareta. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
➕ Info a:
📲628 264 480 ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
📧[email protected]

Bases per a la concessió d’ajuts al Casal d’Estiu

21 de maig de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha fet públiques les bases que regulen la concessió d’ajuts a les famílies per cobrir la despesa del Casal d’Estiu lúdic esportiu 2021.

Caldrà presentar la sol·licitud i documentació requerida a les oficinaes de l’Ajuntament:

 • Fitxa d’inscripció
 • DNI pare/mare/tutor legal i del nen/a
 • Comprovant bancari de pagament
 • Fotocòpia targeta sanitària Cat Salut
 • Calendari vacunacions

La concessió de l’ajut serà d’un 50% de la quota d’inscripció.

Podeu consultar les bases al següent enllaç

Bases

Inscripcions al Casal d’Estiu a partir del 27 de maig

17 de maig de 2021

Des del 27 de maig i fins al 18 de juny s’obre el termini d’inscripció al Casal d’Estiu “Superxarel·la” de Torrelles de Foix, amb el suport del Consell Esportiu de l’Alt Penedès.

Les inscripcions es formalitzaran a les oficines de l’Ajuntament. Amb la sol·licitud, caldrà adjuntar:

 • Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut)
 • Carnet de vacunes actualitzat (recomanat, no obligatori)
 • Justificant de Pagament

El calendari del Casal serà del 28 de juny al 30 de juliol, tot i que hi haurà possibilitat de prolongar l’estada fins al 6 d’agost., de 9 de matí a 1 del migdia.

També s’oferirà, per a aquelles famílies interessades, servei d’acollida de 8 a 9 o acollida al migdia amb dinar de carmanyola, d’1 a 3.

El Casal d’adreça a nens i joves d’entre els 3 i els 16 anys que hagin cursat aquest any de P3 a 4t d’ESO.

Les activitats del Casal es faran a l’escola Guerau de Peguera.

Per a més informació i desacrregar-vos el formulari d’inscripció, cliqueu AQUÍ

El dimecres 26 de maig hi haurà una reunió informativa per donar tots els detalls del Casal a les famílies. Serà a les 19 hores al Casal dels Avis de Torrelles de Foix.

Dimarts 11 de maig ple extraordinari

6 de maig de 2021

El proper dimarts 11 de maig, a les 20 hores, se celebrarà un ple corporatiu  extraordinari de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.

La sessió se celebrarà de manera telemàtica. L’ordre del dia serà el següent:

A) Part resolutiva

1. Expedient 264/2020. Aprovació de l’addenda per l’actualització del conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona

2. Expedient 627/2021. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal d’escola bressol

3. Expedient 505/2021. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 87/2021, de data 16 d’abril de 2021, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020

4. Expedient 285/2021. Donar compte de l’informe de secretaria relatiu al compliment de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera respecte als marcs pressupostaris a mitjà termini 2022- 2024

5. Expedient 626/2021. Prendre coneixement de la renúncia del Sr. Gerard Carbó Rodríguez, del grup municipal d’ERC-AM de l’Ajuntament de Torrelles de Foix i proposta de la persona candidata a suplir la vacant

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Beques menjador curs 2020-21 escola Guerau de Peguera

12 d'abril de 2021

Fins al 23 d’abril les famílies de l’escola Guerau de Peguera poden sol·licitar les beques d’ajut al servei de menjador per al curs 2020-21.

En cas de ser concedit l’ajut, es farà una aportació del 50% del total durant el mes de maig i el 50% restant al juny.

Totes aquelles persones interessades poden presentar la sol·licitud i la documentació a les oficines municipals de l’Ajuntament de Torrelles de Foix. Poden consultar les bases i la documentació a aportar al següent enllaç

Bases Subvenció Beques Menjador

Concurs de poesia i narració curta

23 de març de 2021

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torrelles de Foix organitza un concurs de poesia i narració urta amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.

Fins al 16 d’abril, tots quells veïns i veïnes majors de 16 anys poden participar en aquest certamen. El treballs haurà de tenir un màxim de 150 paraules i s’haurà de lliurar a les oficines de l’Ajuntament en un sobre tancat i amb les dades personal i telèfon a l’interior.

Els premis als guanyadors seran vals de 50 euros per bescanviar per material a l’Abacus.

Està previst que la decisió del jurat i el lliurament de premis se celebri el 23 d’abril a la tarda, al Casal d’Avis.

Per a més informació consulteu les bases del concurs

 

Sessió del Plè de la Corporació 26/01/2021

18 de març de 2021

Sessió del Plè de la Corporació 20/01/2021

Dimarts 16 de març ple municipal

11 de març de 2021

El proper dimarts 16 de març,a. les 8 del vespre, tindrà lloc el ple corporatiu municipal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix. La sessió es celebrarà de manera telemàtica a causa del context sanitari.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària núm. 6/2020 de 15 de
desembre de 2020
2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent núm. 7/2020
de 18 de desembre de 2020
3. Aprovació de l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent núm. 1/2021
de 20 de gener de 2021
4. Aprovació de l’acta de la sessió plenària extraordinària núm. 2/2021 de 26 de
gener de 2021
5. Expedient 277/2021. Modificació de Crèdit
6. Expedient 225/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)
7. Expedient 198/2021. Actuacions Judicials
8. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia
9. Donar compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local
10.Informacions de la Presidència
11.Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors
12.Precs i preguntes

Preinscripció escolar curs 2021-22 del 15 al 24 de març

9 de març de 2021

>> Podeu consultar tota la informació relativa a la preinscripció escolar a l’escola Guerau de Peguera:

El període per fer la preinscripció de cara al curs 2021-2022 està previst del 15 al 24 de març de 2021.

Per tramitar la preinscripció:

 • Ho heu de fer de forma telemàtica a través del següent enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
 • Durant el procés de preinscripció, us demanaran el codi del nostre centre. El codi és 08030637
 • Un cop finalitzat el procés de preinscripció, rebreu un document .pdf. Aquest document l’heu de guardar i enviar a l’email de l’escola: [email protected]xtec.cat
 • També heu d’enviar a l’email de l’escola la següent documentació escanejada o fotografiada:
  • Còpia del llibre de família (pàgina d’inscripció de l’alumne/a)
  • Còpia del carnet de vacunació actualitzat
  • Còpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
  • Còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a, del pare i de la mare (o tutor/a legal)
  • En cas de separació o divorci, còpia de la sentència judicial (apartat custòdia fill/a)
  • Volant d’empadronament col·lectiu (us ho proporcionarà l’ajuntament) on estigui inscrit l’alumne/a, el pare o la mare
  • 2 fotos, mida carnet

Aquesta documentació formarà part de l’expedient acadèmic de l’alumne/a.

En el següent enllaç podeu trobar una guia per fer la preinscripció i matriculació en línia: https://preinscripcio.gencat.cat/web/.content/ajuda/guia-preinscripcio.pdf 

En cas de dubte, el centre facilita els següents canals de contacte:

Inici del curs d’alfabetització en català “Parlem-ne”

1 de març de 2021

L’Ajuntamen de Torrelles de Foix s’ha adherit al conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la participació al projecte “Parlem-ne”, un curs d’alfabetització en català per a persones amb dificultats per al seu aprenentatge. 

La formació s’iniciarà el proper 9 de març i consta d’una durada de 30 hores, en sessions de dues hores, dos dies per setmana: els dimarts i dijous a 9:15 a 11:15 hores. 

Les places són limitades. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud a l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic. 

El projecte Parlem-ne té com a objectius:

 • Treballar per promoure la igualtat d’oportunitats i la inclusió social.
 • Promoure i potenciar l’autonomia d’un sector de la població estrangera (concretament dones sense alfabetitzar, o escassament alfabetitzades) que contribueixi a facilitar el seu procés d’inclusió social, a partir de donar-los a conèixer nocions elementals de llengua, tot i que el programa també acull població d’origen nacional.
 • Mostrar el context on s’inscriu aquesta llengua així com la xarxa de recursos i serveis amb els que compte el territori, fent especial atenció a aquells recursos i serveis que formen part de la xarxa bàsica d’atenció ciutadana.

Reglament del Consell Municipal de la Infància i l’Adolecència de Torrelles de Foix

22 de febrer de 2021

Reglament del Consell de Poble de Torrelles

Resultats Eleccions al Parlament a Torrelles de Foix

15 de febrer de 2021

Aquest diumenge 14 de febrer es van celebrar Eleccions al Parlament de Catalunya. La jornada a Torrelles de Foix es va desenvolupar amb normaltat tot i l’excepcionalitat a causa de la pandèmia i les mesures de seguretat sanitària per la pandèmia de la COVID-19.
El reformat Casal d’Avis va ser el col·legi electoral per quests comicis. L’Ajuntament agraeix el treball i compromís del personal i membres de mesa durant la jornada.
Resultats Eleccions al Parlament de Catalunya a Torrelles de Foix
Participació del 43,76% – 764 vots
Vots nuls 1,44%
Vots en blanc 0,65%
ERC 197 vots – 26,1%
PSC 138 – 18,33%
Junts x Catalunya 119 – 15,8%
PdeCAT 81 – 10,76%
CUP-G 58 – 7,70%
VOX 55 – 7,3%
En Comú Podem 45 – 5,98%
Ciutadans 32 – 4,25%
PP 18 – 2,39%
Trobareu més informació al web www.parlament2021.cat

L’Ajuntament farà test d’antígens als membres de mesa i tot el personal que participi en l’organització de les eleccions

9 de febrer de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha anunciat que realitzarà un test d’antígens per descartar possibles contagis de COVID-19 a tots els veïns i veïnes que participin com a membres de mesa de les Eleccions al Parlament de Catalunya d’aquest diumenge 14 de febrer, així com a tot el personal i treballadors municipals que participin en l’organització de la jornada electoral.
 
Amb aquesta mesura es pretén reforçar les garanties sanitàries de tots aquells que hagin de prendre part activa en el desenvolupament de les eleccions, així com als seus entorns familiars i grups bombolla. Per aquesta raó anima a totes aquelles persones que diumenge hagin de formar part d’una mesa, a que es posin en contacte amb l’Ajuntament.
 
Cal recordar que Salut realizarà aquests dies de manera preventiva un test d’antígens a tots els membres de les meses electorals, a través dels CAP i centres de salut.
 
El col·legi electoral de Torrelles de Foix estarà ubicat al Casal d’Avis. L’equipament adoptarà totes les mesures i protocols per tal de garantir les millors condicions sanitàries i de ventilació tant als membres de mesa com als electors.

Eleccions agràries el 25 i 26 de març

3 de febrer de 2021

En data 28 de gener de 2021 s’ha publicat al DOGC L’ORDRE ARP/18/2021, per la qual es convoquen les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, per als dies 25 i 26 de març de 2021.

El cens definitiu ja ha estat publicat. El podeu consultar clicant aquí. Hi ha temps fins el 7 de febrer per a presentar al·legacions, si cal.

Trobareu tota la informació necessària per a la votació aquí

L’Ajuntament posa en marxa el servei “bon dia” adreçat a la gent gran que viu sola

2 de febrer de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha posat en marxa un servei d’atenció a la gent gran del municipi, batejat com a “Bon Dia”.

Aquest programa d’emmarca en l’àmbit de serveis socials, per tal de millorar la qualitat de vida d’aquells veïns i veïnes a partir dels 65 anys que viuen sols i que per la seva situació requereixen d’un acompanyament. Es tracta de persones vulnerables i de risc i que poden trobar-se amb majors dificultats en un context de crisi sanitària i restriccions com l’actual.

Un cop per setmana l’Ajuntament truca per telèfon a la persona gran, per compovar el seu estat de salut, oferir suport i atendre a les demandes o necessitats amb què es trobin.

Es tracta d’un servei gratuït i totes aquelles persones del municipi que es trobin en aquesta situació poden sol·licitar-lo.

Sessió del Plè de la Corporació 18/12/2020

31 de desembre de 2020

Sessió del Plè de la Corporació 15/12/2020

Sessió del Plè de la Corporació 27/10/2020

Sessió del Plè de la Corporació 22/09/2020

Sessió del Plè de la Corporació 16/06/2020

Diligència sobre sessió plenària 2/2020

L’Ajuntament incorpora 1 tècnica en atenció a les persones en situació de dependència

10 de desembre de 2020

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha incorporat aquest mes de desembre una tècnica en atenció a les persones, a través d’un Pla d’Ocupació de nou mesos de durada, amb jornada sencera.

Aquesta treballadora atén diverses persones del municipi en situació de vulnerabilitat, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, oferint ajuda assistencial, nosanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

El proper dimarts 15 de desembre ple municipal

El proper dimarts 15 de desembre a les 20 hores se celebrarà un ple corporatiu municipal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal Youtube de l’Ajuntament de Torrelles de Foix al següent enllaç

La sessió comptarà amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/2020 de 22 de setembre de 2020
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 5/2020 de 27 d’octubre de 2020
3. Expedient 1231/2020. Expedient de modificació de crèdit per transferències
de crèdits del pressupost número 8/2020
4. Expedient 1276/2020. Pressupost per l’exercici 2021
5. Expedient 1319/2020. Adhesió al conveni amb la Diputació de Barcelona pel
mateniment de l’arxiu municipal
6. Expedient 1281/2020. Adhesió a l’Associació Moviment País Rural
7. Expedient 908/2019. Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès
8. Expedient 501/2017. Prórroga Pla Local de Joventut
9. Expedient 1318/2020. Moció que presenta el grup municipal de Junts per
Torrelles de Foix per poder instal.lar una llamborda al Carrer Nou, 4
10.Expedient 1264/2020. Moció per reclamar un paper actiu dels municipis en
l’assigmació i gestió dels fons europeus de recuparació Next Generation EU
B) Activitat de control
11.Dació de compte dels decrets d’alcaldia
12.Donar compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local
13.Informacions de la Presidència
14.Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors
C) Precs i preguntes
15.Precs i preguntes

L’Ajuntament cobrarà un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos desocupats durant més de dos anys

24 de novembre de 2020

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha començat a aplicar un recàrrec del 50% de l’impost de béns immobles (IBI) en aquells habitatges desocupats durant més de dos anys. En aquest sentit, ja s’ha traslladat una notificació a les entitats financeres propietàries d’una quinzena d’habitatges del municipi que es troben en aquesta situació, i disposen de 15 dies per formular al·legacions, abans que se’ls apliqui aquest increment.

Aquesta mesura s’impulsa d’acord amb el que permet la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i vol incentivar que aquests immobles, molts d’ells en mans de grans tenidors, es posin al mercat del lloguer i venda per donar resposta a la funció social de la propietat i preservar el dret d’accés a l’habitatge de la ciutadania.

El recàrrec s’exigirà a raó dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent que estiguin situats en el terme municipal.

S’entén per desocupació de l’habitatge el fet que aquest es trobi en disposició de ser ocupat, o de cedir el seu ús a un tercer, sense que hi hagi causa justificativa de la desocupació, i que aquesta situació s’hagi prolongat un mínim de dos anys.

La situació de desocupació serà declarada per l’ajuntament . Davant els indicis de desocupació d’un immoble, l’Ajuntament iniciarà un procediment i traslladarà notificació a qui ostenti la propietat de l’habitatge. L’interessat podrà formular al·legacions en el termini de 15 dies posteriors a rebre la resolució.

En cas de confirmar-se la condició d’immoble desocupat durant més de dos anys sense causa justificada, el recàrrec consistirà en l’aplicació del percentatge del 50 % sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, corresponent a l’exercici de l’impost sobre béns immobles de l’any en que es meriti el recàrrec.

Anunci: Decret per declarar la iniciació de l’expedient de reparcel.lació del sector PAU Zona Industrial.

11 de novembre de 2020

Subvencions en la taxa de residus per a comerços i establiments afectats per la COVID-19

5 de novembre de 2020

L’Ajuntament de Torrelles de Foix obre, fins al 15 de desembre, un termini de sol·licitud de subvenció per la taxa de recollida de residus comercials. L’ajut s’adreça als comerços i establiments afectats pel tancament de l’activitat derivat de l’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària de la COVID-10.

Als següents enllaços podeu consultar les bases i requisits de la convocatòria, així com l’anunci i el model d’instància de sol·licitud.

Es decreta el confinament nocturn

25 d'octubre de 2020

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, a partir d’aquest diumenge 25 d’octubre. Es tracta de noves mesures per contenir la propagació de la COVID-19.

 

Excepcions a la mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

 

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores
 • Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
 • Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

*Caldrà acreditar la motivació de la mobilitat entre les 22 hores i les 6 del matí. Es podrà fer a través d’un certificat autoresponsable que podeu trobar aquí

Campanya de donació de sang

24 d'octubre de 2020

🩸 🟦 CAMPANYA DONACIÓ SANG
📆 Dimarts 27 d’octubre
🕢 De 17 a 21 hores
📌 Casal d’Avis #torrellesdefoix
 
#etsimprescindible
 
➡ Més info i reserves a donarsang.gencat.cat

Dimarts ple extraordinari per a l’aprovació de les ordenances fiscals

23 d'octubre de 2020

El proper dimarts 27 d’octubre, a les 20 hores, se celebrarà un ple corporatiu extraordinari de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, en sessió telemàtica degut al context sanitari actual.

L’ordre del dia inclou la modificació de les ordenances fiscals municipals per l’any 2021

El ple telemàtic es podrà seguir a través del canal YouTube, des del següent enllaç

Youtube Ajuntament Torrelles de Foix

Horaris EXTRAORDINARIS d’atenció ciutadana

15 d'octubre de 2020

Amb motiu de l’augment de casos de COVID-19 i amb l’objectiu de minimitzar la propagació del virus, l’Ajuntament restringirà l’atenció presencial a les oficines municipals a partir del proper dilluns 19 d’octubre.

Fins a nou avís, l’horari d’atenció ciutadana serà el següent:

 • Dilluns i divendres: TANCAT AL PÚBLIC
 • Dimarts, dimecres i dijous: Obert de 10 a 13 hores
 • Dimarts tarda: Obert de 16 a 19 hores

En aquest sentit, l’Ajuntament demana a la ciutadania evitar desplaçar-se a l’Ajuntament si no és imprescindible. Els canals d’atenció i gestió telemàtica són els següents:

 

L’Ajuntament agraeix la comprensió i col·laboració de la ciutadania

 

Nou servei gratuït de recollida de poda domèstica i restes vegetals

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha posat en marxa un nou servei gratuït de recollida domèstica de poda i restes vegetals, amb l’objectiu de facilitar la gestió d’aquest residu a aquells veïns que ho necessitin i evitar que vagin a parar als contenidors del rebuig, entre d’altres.

L’Ajuntament facilitarà una saca d’un metre cúbic de capacitat, tipus big bag. Tots aquells veïns interessats només cal que s’adrecin a l’Ajuntament a recollir-la. Un cop l’emplenin, hauran de trucar a l’Ajuntament, al telèfon 938971001, per concretar el dia i hora en què un servei de recollida es desplaçarà fins a la porta del domicili per recollir-la.

Visita del conseller Jordi Puigneró per presentar el projecte de desplegament de la fibra òptica al Penedès

7 d'octubre de 2020

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, va visitar aquest dilluns a la tarda Torrelles de Foix per presentar el projecte de desplegament de fibra òptica als municipis de Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Pacs i Pontons, en un tram de 20 quilòmetres des de Vilafranca fins a Pontons en el qual invertirà 1,2 milions d’euros. L’obra està previst que s’executi durant el primer semestre del 2021.

La trobada va comptar amb la presència d’alcaldes i regidors dels municipis implicats, el delegat del govern a la Vegueria Penedès, Pere Regull; el president del Consell Comarcal Alt Penedès, Xavier Lluch, a més de representants del sector empresarial, entre d’altres.

Abans, el conseller ha visitat l’Ajuntament i ha signat el llibre d’honor, acompanyat per l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès i Pere Regull.

Amb una inversió d’1.200.000 euros, s’estendran 19,6 quilòmetres nous de fibra òptica, que se sumaran als 150 ja existents a l’Alt Penedès, i permetran connectar quatre municipis nous: Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Pontons i Pacs del Penedès.

Impuls al desplegament de la fibra òptica

Les obres, previstes per al 2021, s’inclouen en l’acord de Govern del 4 d’agost per accelerar el desplegament de la xarxa de fibra òptica al territori.

Cal recordar que l’acord de Govern preveu un increment de 57 milions d’euros més d’inversió, que se sumen als 13,5 que ja estan en execució per connectar les capitals de comarca.Visi

L’Ajuntament de Torrelles aprova el compte general del 2019

28 de setembre de 2020

El ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix va aprovar la setmana passada per unanimitat el compte general de l’exercici 2019.

L’alcalde, Sergi Vallès, va presentar els principals detalls econòmics de la proposta i va destacar el treball i esforç realitzat pel govern en els darrers anys, al costat dels tècnics municipals, per tal de posar al dia les finances de l’Ajuntament.

Els comptes del 2019 deixen un resultat pressupostari positiu de 286 mil euros, així com un romanent de tresoreria de 258 mil euros. L’esforç municipal per contenir i ajustar les despeses ha permès també aprimar el dèficit i, al tancament de l’exercici, el ràtio d’endeutament de la corporació se situa en el 86,9%, una mica per sobre dels dos milions d’euros.

L’estavi net l’any 2019 va ser del 9,33%.

Resultats i estalvi energètic amb les inversions a l’enllumenat elèctric

Seguint amb el projecte d’eficiència energètica, ja podem anunciar importants estalvis a les factures de la llum, que s’han aconseguit gràcies a l’anul·lació de 12 subministraments innecessaris, i a la rebaixa de potències en aquells quadres que ja disposen de llums led.

Aixó ha estat possible gràcies a una auditoria energètica, que els tècnics del nostre Ajuntament i la regidoria de Serveis Externs han portat a terme per tal de saber la situació real del nostre municipi. Després de dos mesos amb les noves tarifes, s’ha aconseguit un estalvi mitja de un 45% en els 7 quadres en els quals s’han fet els canvis de potència.

A mesura que anem canviant els llums de sodi per llums led, anirem adaptant la potència dels quadres a la necesitat real de consum amb els nous elements.

Actualment ja tenim en marxa el projecte de canvi del focus del Camp de Futbol, i de l’enllumeneat de Can Coral, que esperem executar en els propers mesos, gràcies a les subvencions del PUOSC. De cara al proper any, tenim previst canviar la resta de llums del municipi a led, amb una subvenció del FEDER, que ja tenim aprobada.

Amb aquestes actuacions, tindrem el 100% de l’enllumenat públic amb LED’s, finalitzant un projecte que es va iniciar el 2014, i que no ha estat gens fàcil de portar a bon port.

Regidoria Serveis Externs

L’Ajuntament de Torrelles impulsa un Consell de poble i un Consell d’Infància i Adolescència

23 de setembre de 2020

Aquest dimarts es va celebar el ple corporatiu ordinari de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, corresponent al mes de setembre. La sessió va servir per aprovar el reglament del Consell de Poble i el Consell d’Infància i Adolescència, dos nous espais per al foment i l’impuls de la participació ciutadana municipal.

A més de diverses qüestions de l’àmbit econòmic, com l’aprovació del compte general de l’exercici 2019 de l’Ajuntament, el plenari també va donar compte i aprovar d’altres assumptes, com les festes locals per l’any 2021, que seran el 25 d’agost i el 8 de setembre, o la xifra del padró d’habitants a data 1 de gener de 2020, que és de 2.398 habitants.

A la part final es va renovar el conveni amb el Servei Català de Trànsit, i dues mocions, la primera en suport al futur industrial de la vegueria Penedès, en una resolució presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès; i una segona per la suficiència financera dels ens locals per tal de poder fer ús dels romanents financers, des de l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM).

La sessió, presidida per l’alcalde Sergi Vallès, que va conduir i presentar tots els punts, va ser molt ràpida i amb acord unànime en la majoria d’assumptes. A l’inici del ple es va celebrar un minut de silenci en memòria d’un familiar d’un treballador municipal. Per motius professionals, no va assistir al plenari el portaveu d’ERC, Gerard Carbó.

Pots esscoltar el ple al següent enllaç:

ÀUDIO DEL PLE

L’Ajuntament de Torrelles de Foix i l’organització acorden la suspensió de la Cursa Fosca 2020

L’Ajuntament de Torrelles de Foix i l’organització han acordat la suspensió de la cinquena edició de la Cursa Fosca 2020, que estava prevista per al proper 21 de novembre.

El context sanitari actual i la incertesa sobre les condicions en que pogués dur-se a terme han motivat aquesta decisió. Malgrat esperar fins al darrer moment per adoptar una posició vers la celebració d’aquesta prova esportiva que recorre l’entorn natural del municipi, la situació convida a ser solidaris i responsables. Es confia que l’any vinent es pugui desenvolupar la cursa amb la qualitat i condicions que la cita i tots els participants mereixen.

Campanya de revisió de vehicles agrícoles durant el mes d’octubre

17 de setembre de 2020

L’Ajuntament informa que el mes d’octubre s’han programat dues jornades de revisió de tractors. En concret seran els dies:

 • 23 d’octubre al Barri Cusconar (al costat de la Capella)
 • 26 d’octubre a Torrelles (darrere l’Ajuntament)

L’horari serà de  9:00 a 13:00 hores. Cal presentar l’assegurança vigent del vehicle i serà imprescindible demanar cita prèvia (a les oficines de l’Ajuntament)

TARIFES ( segons DOGC Nº 5660 DE 30/06/10)

. Tractor agrícola: 36,66 €
. Remolc agrícola: 10,86 €
. Ciclomotors: 21’21 €
. Màquina excavadora: 39,50 €

 

PERIODICITAT DE LES INSPECCIONS

D’acord amb el RD 2042/1994 de 14 d’octubre que regula la inspecció tècnica de vehicles la primera inspecció ITV, a vehicles agrícoles, es realitzarà als 8 anys de la data de primera matriculació , per a vehicles ciclomotors la primera inspecció ITV es realitzarà als 3 anys de la primera matriculació.

Davant l’actual situació sanitària, cal tenir en compte les següents mesures de prevenció i seguretat sanitàries:

• Només es revisaran vehicles amb cita concertada
• Es recomana el pagament amb targeta
• Cal utilitzar guants i mascareta
• Per tal d’evitar aglomeracions, cal respectar l’hora de citació, i només una persona per vehicle.

Dimarts 22 de setembre ple municipal de Torrelles de Foix

El proper dimarts 22 de setembre, a les 20 hores, se celebrarà el ple corporatiu ordinari de l’Ajuntament de Torrelles de Foix a la sala de plens.

La sessió presenta el següent ordre del dia:

Ordre del dia

 • 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2020 de 16 de juny de 2020
 • 2. Expedient 665/2020. Festes Locals per a l’any 2021
 • 3. Expedient 362/2020. Reglament del Consell de Poble de Torrelles de Foix
 • 4. Expedient 413/2020. Reglament del Consell Municipal de la Infància i de l’Adolescència de Torrelles de Foix
 • 5. Expedient 929/2020. Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2020
 • 6. Expedient 838/2020. Modificació membres de la Comissió Especial de Comptes
 • 7. Expedient 932/2020. Modificació de Crèdit núm. 6/2020
 • 8. Expedient 933/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
 • 9. Expedient 620/2020. Compte General corresponent a l’exercici 2019
 • 10.Expedient 137/2020. Protecció de la Legalitat Urbanística
 • 11.Expedient 936/2020. Conveni Servei Català de Trànsit
 • 12.Expedient 937/2020. Moció per defensar el futur industrial de la Vegueria Penedès
 • 13.Expedient 839/2020. Moció per a la suficiència financera dels ens locals
 • 14.Dació de compte dels decrets d’Alcaldia
 • 15.Donar compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local
 • 16.Informacions de la Presidència
 • 17.Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors
  Precs i preguntes

Beques de llibres de text per al curs 2020-21

16 de setembre de 2020

Fins al 31 d’octubre s’obre el termini de sol·licitud de beques de llibres de text per al curs 2020-2021 per alumnes de P3 i fins a 4t d’ESO.

La subvenció serà del 30% de la despesa en llibres per al curs escolar 2020/2021, així com la socialització de llibres i llicències digitals

La documentació que cal aportar és la següent:

 • Full de sol·licitud (Descarrega AQUÍ)
 • Certificat d’empadronament de la unitat familiar
 • Rebut de compra dels llibres escolars curs 2019-2020 i quota de socialització (no inclou el materials escolar)

Podeu adreçar-vos a les oficines de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, en horari d’atenció al públic