938 97 10 01 [email protected]

Dimarts 20 de setembre ple municipal

15 de setembre de 2022

El proper dimarts 20 de setembre, a les 20 hores, se celebrarà el ple corporatiu municipal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix. La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de l’Ajuntament a YouTube.

L’ordre del dia del ple és el següent:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple Ordinari núm. 3/2022 de 21 de juny de 2022.
2. Exp. 10457/2022. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2021.
3. Exp. 10885/2022. Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
4. Exp. 10979/2022. Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2022.
5. Exp. 11014/2022. Expedient de modificació de crèdit, modalitat de generació de crèdits del pressupost número 6/2022.
6. Exp.11041/2022. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Torrelles de Foix en relació a les properes campanyes electorals.

B) Activitat de control
7. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia.
8. Dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local.
9. Informacions de la Presidència.
10. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.

C) Precs i preguntes
11. Precs i preguntes.