938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Oferta de feina 1 plaça de vigilant municipal

17 de març de 2022

L’Ajuntament de Torrelles de Foix requereix cobrir de forma immediata un lloc de treball de vigilant municipal per tal de reforçar el servei de vigilància municipal.

El contracte tindrà una durada màxima de 6 mesos, amb una jornada setmanal de 37’5 hores, i amb un horari que s’ajustarà a les necessitats del servei.

Els interessats poden fer arribar la seva sol·licitud al web de l’Ajuntament www.torrellesdefoix.cat mitjançant una instància general a la secció de tràmits, o bé de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament en horari d’oficina (Dilluns a divendres de 9h a 14h i dimarts de 16h a 19h).

A la instància s’hi haurà d’acompanyar el DNI i el currículum vitae. El període per presentar les sol·licituds serà des del dia 17 de març fins el 23 de març de 2022, ambdós inclosos.