938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Dimarts 15 de març ple municipal

10 de març de 2022

El proper dimarts 15 de març se celebrarà ple corporatiu de l’Ajuntament de Torrelles de Foix. La sessió es farà a la sala de plens, a partir de les 20 hores, i el podreu seguir en streaming al canal de l’Ajuntament a YouTube

 

L’ordre del dia de la sessió serà la següent:

A) Part resolutiva

 • 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple Ordinari núm. 9/2021 de 21 de desembre de 2021
 • 2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple Extraordinari núm. 1/2022 de 15 de febrer de 2022
 • 3. Expedient 277/2022. Gestió Recaptatòria rendit per l’ORGT exercici 2021
 • 4. Expedient 286/2017. Procediment de reversió del bé immoble situat al Carrer Escoles, 2
 • 5. Expedient 285/2022. Annex 3 al Conveni Marc de col.laboració amb el Servei Català de Trànsit
 • 6. Expedient 284/2022. Pla Local de Joventut de Torrelles de Foix, període 2021-2024
 • 7. Expedient 286/2022. Ordenança Fiscal núm 35 reguladora de la Taxa per la utilització de la pista de pàdel municipal
 • 8. Expedient 337/2022. Moció per a donar suport a les mesures contra l’exclusió financera
 • 9. Expedient 345/2022. Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Sra. Maria Esther Tutusaus Pérez, del grup municipal del PSC-CP i proposta de la persona cridada a suplir la vacant

B) Activitat de control

 • 10.Dació de compte dels decrets d’Alcaldia
 • 11.Donar compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local
 • 12.Informacions de la Presidència
 • 13.Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors