938 97 10 01 [email protected]

Subvencions per a l’adquisició de llibres per al curs 2021-22

30 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha obert el termini de sol·licitud de subvenció per a l’adquisició de llibres per al curs escolar 2021-22.

Poden demanar aquest ajut les famílies i tutors amb fill/s a càrrec des de P3 fins a 4t d’ESO i amb residència a Torrelles de Foix amb un mínim d’un any abans de la data de la sol·licitud, que hagin efectuat pagaments amb motiu de l’adquisició de llibres i que no hagin sol·licitat cap més ajut pel mateix concepte.

Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar de:

  • Certificat d’empadronament
  • Factura de compra on consti els llibres de text adquirits per al curs escolar 2021-22 així com llicències digials.
  • Rebut de pagament de la quota de socialització de banc de llibres. Si el sol·licitant té un deute amb l’escola o l’AMPA, l’import del 30% del rebut es destinarà a liquidar el deute pendent.
  • Document verificat per l’entitat bancària corresponent amb el número de compte corrent on efectuar l’ingrés.

Aquelles persones interessades poden presentar la documentació i la sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Torrelles de Foix fins al 29 d’octubre.