938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

L’Ajuntament de Torrelles aprova el compte general del 2019

28 de setembre de 2020

El ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix va aprovar la setmana passada per unanimitat el compte general de l’exercici 2019.

L’alcalde, Sergi Vallès, va presentar els principals detalls econòmics de la proposta i va destacar el treball i esforç realitzat pel govern en els darrers anys, al costat dels tècnics municipals, per tal de posar al dia les finances de l’Ajuntament.

Els comptes del 2019 deixen un resultat pressupostari positiu de 286 mil euros, així com un romanent de tresoreria de 258 mil euros. L’esforç municipal per contenir i ajustar les despeses ha permès també aprimar el dèficit i, al tancament de l’exercici, el ràtio d’endeutament de la corporació se situa en el 86,9%, una mica per sobre dels dos milions d’euros.

L’estavi net l’any 2019 va ser del 9,33%.