938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

BAN municipal de prohibició del bany als Pèlags del Foix i a Les Dous

13 de juliol de 2020

L’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, ha signat el següent Ban municipal:

Informo

El brot de pandèmia produïda per l’expansió de la COVID-19 arreu del món ha provocat que enguany, tant l’Agència Catalana de l’Aigua, com la Secretaria d’Agenda Urbana i Territori, hagin previst implementar mesures i recomanacions addicionals preventives motivades per la COVID-19 per a la gestió de les aigües de bany, zones on es practica el bany i serveis associats per tal de vetllar per la qualitat, seguretat i salubritat de les aigües de bany.

En relació al bany en aigües interiors, no declarades aigües de bany (trams de rius, gorgs i altres similars) es faciliten recomanacions generals als usuaris i es contempla la possibilitat que aquest any l’Ajuntament pugui prohibir el bany pel risc de coronavirus, així com l’accés als mateixos a través de camins públics per les aglomeracions de vehicles que impedeixen garantir les mesures de seguretat preceptives.

Per tot l’anterior i degut a l’actual situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i per prevenir qualsevol situació de risc o contagi:

  • Queda totalment prohibit l’accés, pel camí públic d’accés a la zona dels Pèlags del Foix. En aquests Pèlags queda totalment prohibit el bany o el contacte corporal amb l’aigua.
  • A l’espai de Les Dous queda prohibit el bany i limitat l’aforament al recinte a la zona de picnic sempre i quan es mantingui la distància social d’1,5 metres, equivalent a 2,5 m2 per persona.

L’Ajuntament establirà un servei de vigilància per tal de vetllar del compliment de les anteriors disposicions.

L’incompliment de les restriccions implicarà l’obertura d’expedient sancionador per vulneració de l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana