938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Convocatòria per cobrir de manera urgent 1 plaça de vigilant municipal

26 de juny de 2020

L’Ajuntament de Torrelles de Foix requereix cobrir de forma immediata un lloc de treball de vigilant municipal per tal reforçar el servei de vigilància municipal.

El contracte tindrà una durada de 3 mesos, amb una jornada setmanal de 37’5 hores, i amb un horari que s’ajustarà a les necessitats del servei.

Els interessats poden fer arribar la seva sol·licitud de participació presentant una instància telemàtica a través de la Seu Electrònica del web de l’ajuntament www.torrellesdefoix.cat, o bé de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament en horari d’oficina.

A la instància s’haurà d’acompanyar el DNI i el currículum.

El període per presentar les sol·licituds serà des del dia 26 de juny al dia 29 de juny de 2020, ambdós inclosos.