938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Preinscripció escolar curs 2020-21

11 de maig de 2020

El 13 de maig i fins al 22 de maig s’obre el termini de presincripció escolar per al curs 2020-21 d’educació infantil, primària i secundària. Donades les circumstàncies extraordinàries, el procediment es farà telemàticament, i es deixarà a partir del dia 19 de maig i fins al dia 22, ambdós inclosos, per aquells que hagin de fer-ho presencialment. Caldrà adreçar-se al centre escollit en primera opció.

 

LLAR D’INFANTS

Pel que fa a la Llar d’Infants Alt Foix, el tràmit es podrà fer tot online al correu de la Llar, a8047261@xtec.cat. Es recomana presentar la sol·licitud i la documentació de forma telemàtica i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- per correu electrònic, a la bústia electrònica del nostre centre.

Preinscripció presencial

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, disposen d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Caldrà demanar cita prèvia al trucant per telèfon a l’Ajuntament, al 938971001.

Documentació preinscripcions

Per realitzar aquest procés, a més del formulari de sol·licitud, cal presentar la següent documentació:
• Original i fotocòpia del llibre de família. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna.

Després de les preinscripcions es publicaran les llistes (ja s’informarà de les dates) i es deixarà un període per a presentar al·legacions.

Del 17 al 23 de juny s’obrirà el període de matriculació.

Trobareu més informació sobre el projecte educatiu de la Llar d’infants, horaris i condicions al següent enllaç

Llar Infants ALTFOIX