938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Consulta pública prèvia sobre la imposició de l’Ordenança Fiscal Reguladora del Servei Públic de Teleassistència Domiciliària

12 de desembre de 2019

L’Ajuntament de Torrelles de Foix sotmet a consulta pública la conveniència d’imposar l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic de Teleassistència Domiciliària.

Davant aquest tràmit de consulta pública, els veïns, organitzacions i associacions que així ho considerin poden presentar les opinions al Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o mitjançant instància genèrica disponible a la web www.torrellesdefoix.cat, en el termini de deu dies naturals a comptar des del dia d’aquesta publicació.

Podeu consultar al següent enllaç l’edicte de l’Ajuntament en relació a la consulta pública:

Consulta pública