938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

L’Ajuntament de Torrelles de Foix actualitza les ordenances fiscals per l’any 2020

24 d'octubre de 2019

L’Ajuntament de Torrelles de Foix va aprovar al ple extraordinari municipal celebrat aquest dimarts i amb una àmplia majoria, 10 vots favorables de Junts x Torrelles i el PSC i l’abstenció d’ERC, la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2020.

La proposta inclou novetats significatives, com un rècarrec del 50% de l’IBI per aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats durant més de dos anys, una mesura que pretén incentivar l’entrada de nous habitatges de lloguer o compra en el mercat immobiliari del municipi.

També s’ha incrementat al 100% la bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles històrics, i es potencia també l’aposta pels vehicles elèctrics o híbrids amb un augment de la bonificació, que se situarà en el 70%, per als propietaris d’aquests models.

La taxa de gestió de residus municipals s’incrementa un 8% tant pel que fa a residus domèstics com comercials, un augment que pretén acostar la tarifa als costos reals del servei, aixó com sensibilitzar sobre la necessitat de millorar els resultats de la recollida selectiva i reduir el sobrecost derivat del cànon del rebuig. Es mantindran les tarifes reduïdes per a jubilats i pensionistes que visquin sols, també als contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superin l’import del salari mínim interprofessional, i a les famílies nombroses. Pel que als allotjaments turístics, s’ha adequat la taxa als residus generats, per tal d’actualitzar la tarifa vigent.

En relació a la resta d’ordenances, s’han aplicat també petits ajustaments a l’alça de la taxa per tal d’actualitzar-les a la realitat del servei, com en el cas de l’expedició de documents administratius,  regulant un nou concepte que és el cobrament de 2 euros per l’emissió de qualsevol certificat.

El govern va justificar la necessitat d’actualitzar les taxes amb petits increments necessaris per a preservar l’equilibri dels serveis municipals i que implicaran un impacte mínim en les famílies. Amb tot, també es recorda que es compta amb bonificació i ajuts per a diversos col·lectius i per aquelles veïnes i veïns en situació econòmica desfavorable.