938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

El proper dimarts 21 de maig ple municipal

16 de maig de 2019

El proper dimarts 21 de maig, a les 21 hores, se celebrarà una sessió plenària de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, que presentarà el següent ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2/2019 de 19 de març de 2019
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 3/2019 de 2 d’abril de 2019
3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 4/2019 de 30 d’abril de 2019
4. Expedient 526/2019. Moció d’ERC Servei Transport Social

B) Activitat de control
5. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde
6. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local
7. Informacions de la Presidència
8. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.

C) Precs i preguntes
9. Precs i Preguntes