938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Enquesta sobre salut i l’ús dels serveis sanitaris

6 de febrer de 2019

NOTA INFORMATIVA

Per part del Departament de Salut i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) s’està realitzant l’Enquesta de salut de Catalunya per tal d’obtenir informació poblacional sobre l’estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris.

Aquesta enquesta és una activitat estadística de caràcter oficial, la qual cosa comporta el deure de respondre per part de les persones seleccionades, i una garantia de confidencialitat de les dades, protegides pel secret estadístic. Les respostes que es proporcionen s’emmagatzemen de forma anònima .
L’empresa contractada pel Departament de Salut per realitzar les entrevistes als domicilis, és IPSOS.

Aquesta enquesta consisteix en una entrevista personal que es realitza en el domicili de les persones seleccionades; un enquestador degudament acreditat per part del Departament de Salut fa les preguntes amb l’ajuda d’un ordinador portàtil.
Les persones seleccionades reben prèviament una carta informativa del Departament de Salut; en aquesta carta s’informa sobre l’enquesta i se li comunica que el telèfon 061 CatSalut Respon està a la seva disposició per aclarir dubtes o rebre més informació, així com també la web del Departament de Salut http://salutweb.gencat.cat/esca.