938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Aquest dijous ple extraordinari municipal

18 d'octubre de 2017

L’Ajuntament de Torrelles de Foix celebrarà aquest dijous 19 d’octubre un ple extraordinari municipal, que se celebrarà a la sala de plens de l’Ajuntament, a les 21 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2018.
2. Renovació de l’operació de crèdit amb Caixabank.
3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits