938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

El dimarts 19 de setembre ple corporatiu municipal

15 de setembre de 2017

El proper dimarts 19 de setembre, a les 21 hores, la sala de plens de l’Ajuntament acollirà el ple corporatiu municipal, una sessió que tindrà el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

 1. Aprovació de la minuta de la sessió extraordinària del 5 de juliol de 2017
 2. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària del 25 de juliol de 2017
 3. Aprovació del pla d’ajust de l’Ajuntament de Torrelles de Foix per al període 2017-27 per a sol·licitar l’adhesió al compartiment Fons de Proveïdors Refinançament 2017.
 4. Aprovació del Pla de Sanejament de l’Ajuntament de Torrelles de Foix per al període 2018-2023, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
 5. Donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost 2016 de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
 6. Desestimació de les al·legacions presentades per Building Factory i aprovació definitiva del projecte de reparació de les patologies detectades en l’obra executada a la urbanització Can Coral.
 7. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde
 8. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local
 9. Informacions de la Presidència
 10. Mocions i/o propostes de resolució dels regidors
 11. Precs i preguntes