938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Millores a la xarxa d’aigua

24 de juliol de 2017

L’Ajuntament de Torrelles de Foix, amb el suport de SOREA, compayia encarregada de la gestió de l’aigua, realitzaran diverses actuacions per a la millora i actualització de la xarxa municipal.

Entre les inversions previstes destaca el condicionament d’accés al dipòsit Costa, la modificació de l’escomesa al cementiri municipal i la reconnexió del camí del cementiri. També s’aprofitarà per instal·lar comptadors amb datalogger, que permetran controlar l’estat de la xarxa i el fluxe de l’aigua. Una altra de les intervencions previstes serà la renovació de prop de 200 metres de canonada entre els carrers Raval, Sant Genís i Bassons.

Tot aquest pla d’actualització de la xarxa permetrà augmentar i optimitar l’aprofitament de l’aigua, així com la qualitat del servei.

aigua