938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

El dimarts 25 de juliol se celebrarà el ple municipal

21 de juliol de 2017

El proper dimarts 25 de juliol se celebrarà el ple corporatiu ordinari de l’Ajuntament de Torrelles de Foix. La sessió començarà a les 21 hores a la sala de plens. 

Aquest és l’ordre del dia:

1. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 16 de maig de
2017.
2. Aprovació de les Festes Locals per l’any 2018.
3. Designació dels representants de la comissió municipal de delimitació dels
termes municipals del Montmell i Torrelles de Foix.
4. Sol.licitud d’autorització prèvia per a la desafectació de l’Aula 3 de l’Escola
Guerau de Peguera.
5. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
6. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
7. Informacions de la Presidència.
8. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
9. Precs i preguntes.