938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Aquest dimecres 5 de juliol ple extraordinari

5 de juliol de 2017

Aquest dimecres 5 de juliol, a les 21 hores, se celebrarà ple extraordinari a la sala de plens de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, amb el següent ordre del dia:

1.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 38/2017, de data 19 de juny de 2017, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2015 de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.

2.- Aprovació del pressupost general per a l’exercici de 2017.