938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Aquest dimarts 16 de maig se celebra ple corporatiu municipal

15 de maig de 2017

Aquest dimarts 16 de juny, a les 21 hores, la sala de plens acollirà el ple corporatiu municipal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.

La sessió comptarà amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de la minuta de la sessió ordinària realitzada el dia 21 de març de 2017.
2. Aprovació de la creació de grups municipals a l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
3. Aprovació de l’Ordenança Fiscal núm. 31, per a l’establiment del preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal.lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel.les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida en les mateixes urbanitzacions al municipi de Torrelles de Foix.
4. Ratificació del conveni de cessió temporal d’ús de les finques situades a la zona del Pla dels Setze per destinar-les a aparcament municipal.
5. Aprovació del Pla Local de Joventut de Torrelles de Foix, període 2017-2020.
6. Aprovació del conveni d’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística del Penedès i l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
7. Donar compte al ple dels decrets de l’alcalde.
8. Donar compte al ple dels acords de la Junta de Govern Local.
9. Informacions de la Presidència.
10. Mocions i/o propostes de resolució dels Regidors.
11. Precs i preguntes.

La sessió la podreu seguir en directe a Ràdio Foix, al 107.9 FM