938 97 10 01 torrellesf@diba.cat

Fins al 19 de juny obert el termini per demanar ajuts al lloguer

20 d'abril de 2017

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

Ja s’ha obert el termini de la Generalitat per demanar ajuts per al pagament del lloguer. Aquests ajuts són per al lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge per a sectors de població en risc d’exclusió social. El termini és obert fins el 19 de juny.

Aquests ajuts estan adreçats a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

L’import de la subvenció serà del 40 per cent de l’import del lloguer anual de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Aquesta prestació és incompatible amb:

  • Les prestacions econòmiques d’especial urgència per als mateixos mesos.
  • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d’Emancipació per les mateixes mensualitats de l’any.
  • Altres ajuts o prestacions provinents d’altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

– Certificats de Renda

Els Certificats de Renda corresponents als imports rebuts en l’exercici 2016 es poden obtenir a través de la oficina gestora on vàreu tramitar l’ajut.

Per a més informació adreceu-vos al Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès – Tel. 93 890 00 00 ext. 113 i 115 – Fax 93 890 69 83 – habitatge@ccapenedes.cat

habitatge4web